Kỷ niệm 91 năm ngày sinh Noor Jehan

Kỷ niệm 91 năm ngày sinh Noor Jehan
Kỷ niệm 91 năm ngày sinh Noor Jehan

Tên của doodle: Kỷ niệm 91 năm ngày sinh Noor Jehan
Doodle này được hiển thị: 21.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Pakistan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/noor-jehans-91st-birthday-6497688689311744.2-l.png

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Amalia Hernandez

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Amalia Hernandez
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Amalia Hernandez

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Amalia Hernandez
Doodle này được hiển thị: 19.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Belarus, Canada, Chile, Colombia, Greece, Indonesia, Japan, Mexico, New Zealand, Peru, Portugal, Singapore, Sweden, United States, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/amalia-hernandezs-100th-birthday-5558324580843520.2-l.png

Kỷ niệm 308 năm ngày sinh Samuel Johnson

Kỷ niệm 308 năm ngày sinh Samuel Johnson
Kỷ niệm 308 năm ngày sinh Samuel Johnson

Tên của doodle: Kỷ niệm 308 năm ngày sinh Samuel Johnson
Doodle này được hiển thị: 18.09.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/samuel-johnsons-308th-birthday-5999730113904640.2-law.gif

Kỷ niệm 55 năm Vườn quốc gia Khao Yai

Kỷ niệm 55 năm Vườn quốc gia Khao Yai
Kỷ niệm 55 năm Vườn quốc gia Khao Yai

Tên của doodle: Kỷ niệm 55 năm Vườn quốc gia Khao Yai
Doodle này được hiển thị: 18.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Germany, Peru, Thailand, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/55th-anniversary-of-khao-yai-national-park-5098790125043712-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 55 năm Vườn quốc gia Khao Yai”

Doodle 4 Google 2017 – Malaysia chiến thắng

Doodle 4 Google 2017 - Malaysia chiến thắng
Doodle 4 Google 2017 – Malaysia chiến thắng

Tên của doodle: Doodle 4 Google 2017 – Malaysia chiến thắng
Doodle này được hiển thị: 16.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Malaysia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/doodle-4-google-2017-malaysia-winner-4850573135314944-l.png

Kỷ niệm 166 năm ngày sinh của Emilia Pardo Bazán

Kỷ niệm 166 năm ngày sinh của Emilia Pardo Bazán
Kỷ niệm 166 năm ngày sinh của Emilia Pardo Bazán

Tên của doodle: Kỷ niệm 166 năm ngày sinh của Emilia Pardo Bazán
Doodle này được hiển thị: 16.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Spain
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/emilia-pardo-bazans-166th-birthday-5152384337575936.6-l.png

Ngày quốc khánh Mexico 2017

Ngày quốc khánh Mexico 2017
Ngày quốc khánh Mexico 2017

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Mexico 2017
Doodle này được hiển thị: 16.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mexico-national-day-2017-6117355846369280.6-l.png