Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pedro Infante

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pedro Infante
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pedro Infante

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pedro Infante
Doodle này được hiển thị: 18.11.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/pedro-infantes-100th-birthday-5127707764457472.4-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pedro Infante”

Kỷ niệm 116 năm ngày sinh V. Shantaram

Kỷ niệm 116 năm ngày sinh V. Shantaram
Kỷ niệm 116 năm ngày sinh V. Shantaram

Tên của doodle: Kỷ niệm 116 năm ngày sinh V. Shantaram
Doodle này được hiển thị: 18.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/v-shantarams-116th-birthday-6183736621137920-l.png

Quốc khánh Cộng hòa Séc 2017

Quốc khánh Cộng hòa Séc 2017
Quốc khánh Cộng hòa Séc 2017

Tên của doodle: Quốc khánh Cộng hòa Séc 2017
Doodle này được hiển thị: 17.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Czechia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/czech-republic-national-day-of-freedom-2017-6261800428371968.2-l.png

Kỷ niệm 107 năm ngày sinh Rachel de Queiroz

Kỷ niệm 107 năm ngày sinh Rachel de Queiroz
Kỷ niệm 107 năm ngày sinh Rachel de Queiroz

Tên của doodle: Kỷ niệm 107 năm ngày sinh Rachel de Queiroz
Doodle này được hiển thị: 17.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/rachel-de-queirozs-107th-birthday-5738148016422912.6-l.png

Kỷ niệm 87 năm ngày sinh Chinua Achebe

Kỷ niệm 87 năm ngày sinh Chinua Achebe
Kỷ niệm 87 năm ngày sinh Chinua Achebe

Tên của doodle: Kỷ niệm 87 năm ngày sinh Chinua Achebe
Doodle này được hiển thị: 16.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Nigeria, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/chinua-achebes-87th-birthday-5104396332433408.3-l.png

Kỷ niệm 131 năm kềm bấm lỗ

Kỷ niệm 131 năm kềm bấm lỗ
Kỷ niệm 131 năm kềm bấm lỗ

Tên của doodle: Kỷ niệm 131 năm kềm bấm lỗ
Doodle này được hiển thị: 14.11.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/131st-anniversary-of-the-hole-puncher-5763551741345792.3-law.gif

Kỷ niệm 69 năm ngày sinh Humayun Ahmed

Kỷ niệm 69 năm ngày sinh Humayun Ahmed
Kỷ niệm 69 năm ngày sinh Humayun Ahmed

Tên của doodle: Kỷ niệm 69 năm ngày sinh Humayun Ahmed
Doodle này được hiển thị: 13.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/humayun-ahmeds-69th-birthday-5199888018046976.3-l.png

Helene Stöcker’s 148th Birthday

Helene Stöcker’s 148th Birthday
Helene Stöcker’s 148th Birthday

Tên của doodle: Helene Stöcker’s 148th Birthday
Doodle này được hiển thị: 13.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/helene-stockers-148th-birthday-6381924103749632.4-l.png