Ngày thánh Patrick năm 2018

Ngày thánh Patrick năm 2018
Ngày thánh Patrick năm 2018

Tên của doodle: Ngày thánh Patrick năm 2018
Doodle này được hiển thị: 17.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/st-patricks-day-2018-4867156104708096-l.png

Tôn vinh George Peabody

Tôn vinh George Peabody
Tôn vinh George Peabody

Tên của doodle: Tôn vinh George Peabody
Doodle này được hiển thị: 16.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-george-peabody-4943849993535488-l.png

Kỷ niệm 142 năm ngày sinh TS. Esther Park

Kỷ niệm 142 năm ngày sinh TS. Esther Park
Kỷ niệm 142 năm ngày sinh TS. Esther Park

Tên của doodle: Kỷ niệm 142 năm ngày sinh TS. Esther Park
Doodle này được hiển thị: 16.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dr-esther-parks-142nd-birthday-5851355645214720.2-l.png

30th Anniversary of Pi Day!

30th Anniversary of Pi Day!
30th Anniversary of Pi Day!

Tên của doodle: 30th Anniversary of Pi Day!
Doodle này được hiển thị: 14.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/30th-anniversary-of-pi-day-6741047248945152.4-l.png

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Tên của doodle: Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Doodle này được hiển thị: 12.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png

Ngày của mẹ năm 2018 (Vương quốc Anh và Ireland)

Ngày của mẹ năm 2018 (Vương quốc Anh và Ireland)
Ngày của mẹ năm 2018 (Vương quốc Anh và Ireland)

Tên của doodle: Ngày của mẹ năm 2018 (Vương quốc Anh và Ireland)
Doodle này được hiển thị: 11.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Ireland, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mothers-day-2018-uk-ireland-6086337064075264-l.png

Tôn vinh tuyến đường sắt rừng Alishan

Tôn vinh tuyến đường sắt rừng Alishan
Tôn vinh tuyến đường sắt rừng Alishan

Tên của doodle: Tôn vinh tuyến đường sắt rừng Alishan
Doodle này được hiển thị: 10.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: China, Hong Kong, Japan, Taiwan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-the-alishan-forest-railway-4548464162635776.2-l.png

Thế vận hội người khuyết tật 2018

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Thế vận hội người khuyết tật 2018

Tên của doodle: Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Doodle này được hiển thị: 09.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội người khuyết tật 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

Ngày quốc tế phụ nữ năm 2018

Ngày quốc tế phụ nữ năm 2018
Ngày quốc tế phụ nữ

Tên của doodle: Ngày quốc tế phụ nữ năm 2018
Doodle này được hiển thị: 08.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Ngày quốc tế phụ nữ
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/international-womens-day-2018-4678767631925248.3-l.png

Đọc tiếp “Ngày quốc tế phụ nữ năm 2018”