Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Dolores Olmedo

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Dolores Olmedo
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Dolores Olmedo

Tên của doodle: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Dolores Olmedo
Doodle này được hiển thị: 14.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dolores-olmedos-110th-birthday-5723789210943488-l.png

Mưa sao băng Geminid

Mưa sao băng Geminid năm 2018
Mưa sao băng Geminid

Tên của doodle: Mưa sao băng Geminid năm 2018
Doodle này được hiển thị: 13.12.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Mưa sao băng Geminid
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/the-geminid-meteor-shower-2018-5112685963247616.3-l.png

Đọc tiếp “Mưa sao băng Geminid”

Kỷ niệm 87 năm ngày sinh của “Baya” Fatima Haddad

Kỷ niệm 87 năm ngày sinh của
Kỷ niệm 87 năm ngày sinh của “Baya” Fatima Haddad

Tên của doodle: Kỷ niệm 87 năm ngày sinh của “Baya” Fatima Haddad
Doodle này được hiển thị: 12.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/baya-fatima-haddads-87th-birthday-5719747445391360.2-l.png

Kỷ niệm 98 năm ngày sinh của Clarice Lispector

Kỷ niệm 98 năm ngày sinh của Clarice Lispector
Kỷ niệm 98 năm ngày sinh của Clarice Lispector

Tên của doodle: Kỷ niệm 98 năm ngày sinh của Clarice Lispector
Doodle này được hiển thị: 10.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Iceland, Japan, Peru, Portugal, Russia, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/clarice-lispectors-98th-birthday-5991645920100352-l.png

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Nelly Sachs

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Nelly Sachs
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Nelly Sachs

Tên của doodle: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Nelly Sachs
Doodle này được hiển thị: 10.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria, Germany, Ireland, Israel, Sweden, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/nelly-sachs-127th-birthday-5191147935760384-l.png

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Sir Douglas Nicholls

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Sir Douglas Nicholls
Kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Sir Douglas Nicholls

Tên của doodle: Kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Sir Douglas Nicholls
Doodle này được hiển thị: 09.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, New Zealand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-douglas-nicholls-112th-birthday-6337084368355328-l.png

Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda

Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda
Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda

Tên của doodle: Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda
Doodle này được hiển thị: 08.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/145th-anniversary-of-lacerdas-elevator-opening-6116804085678080-l.png