Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Josefa Llanes Escoda

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Josefa Llanes Escoda
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Josefa Llanes Escoda

Tên của doodle: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Josefa Llanes Escoda
Doodle này được hiển thị: 20.09.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Philippines
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/josefa-llanes-escodas-120th-birthday-5876420403265536.3-l.png

Ngày thiếu nhi 2018 (Đức, Áo, Thụy Sĩ)

Ngày thiếu nhi 2018 (Đức, Áo, Thụy Sĩ)
Ngày thiếu nhi 2018 (Đức, Áo, Thụy Sĩ)

Tên của doodle: Ngày thiếu nhi 2018 (Đức, Áo, Thụy Sĩ)
Doodle này được hiển thị: 20.09.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/childrens-day-2018-germany-austria-switzerland-6492653452525568-l.png

First Day of School 2018 (Bulgaria, Turkey)

First Day of School 2018 (Bulgaria, Turkey)
First Day of School 2018 (Bulgaria, Turkey)

Tên của doodle: First Day of School 2018 (Bulgaria, Turkey)
Doodle này được hiển thị: 17.09.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria, Turkey
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/first-day-of-school-2018-bulgaria-5012153663750144-l.png

Sir Mokshagundam Visvesvaraya’s 158th Birthday

Sir Mokshagundam Visvesvaraya’s 158th Birthday
Sir Mokshagundam Visvesvaraya’s 158th Birthday

Tên của doodle: Sir Mokshagundam Visvesvaraya’s 158th Birthday
Doodle này được hiển thị: 15.09.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-mokshagundam-visvesvarayas-158th-birthday-5898812148154368.4-l.png

Ngày quốc khánh Costa Rica 2018

Ngày quốc khánh Costa Rica 2018
Ngày quốc khánh Costa Rica 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Costa Rica 2018
Doodle này được hiển thị: 15.09.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Costa Rica
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/costa-rica-independence-day-2018-6143032108777472-law.gif