Bầu cử ở Canada năm 2019

Bầu cử ở Canada năm 2019
Bầu cử ở Canada năm 2019

Tên của doodle: Bầu cử ở Canada năm 2019
Doodle này được hiển thị: 21.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/canada-elections-2019-5079834911834112.2-l.png

Ngày của Mẹ năm 2019 (Argentina)

Ngày của Mẹ năm 2019 (Argentina)
Ngày của Mẹ năm 2019 (Argentina)

Tên của doodle: Ngày của Mẹ năm 2019 (Argentina)
Doodle này được hiển thị: 20.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mothers-day-2019-argentina-6009631879987200-l.png

Đọc tiếp “Ngày của Mẹ năm 2019 (Argentina)”

Bầu cử ở Thụy Sĩ năm 2019

Bầu cử ở Thụy Sĩ năm 2019
Bầu cử ở Thụy Sĩ năm 2019

Tên của doodle: Bầu cử ở Thụy Sĩ năm 2019
Doodle này được hiển thị: 20.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/switzerland-elections-2019-5154417354473472.3-l.png

Kỷ niệm 183 năm ngày sinh của Kita Kusunose

Kỷ niệm 183 năm ngày sinh của Kita Kusunose
Kỷ niệm 183 năm ngày sinh của Kita Kusunose

Tên của doodle: Kỷ niệm 183 năm ngày sinh của Kita Kusunose
Doodle này được hiển thị: 18.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Japan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/kita-kusunoses-183rd-birthday-5925781636120576-l.png

Ngày thiếu nhi năm 2019 (Philippines)

Ngày thiếu nhi năm 2019 (Philippines)
Ngày thiếu nhi năm 2019 (Philippines)

Tên của doodle: Ngày thiếu nhi năm 2019 (Philippines)
Doodle này được hiển thị: 17.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Philippines
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/childrens-day-2019-philippines-6505923940974592-l.png

Kỷ niệm 100 năm Hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố Madrid bắt đầu hoạt động

Kỷ niệm 100 năm Hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố Madrid bắt đầu hoạt động
Kỷ niệm 100 năm Hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố Madrid bắt đầu hoạt động

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm Hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố Madrid bắt đầu hoạt động
Doodle này được hiển thị: 17.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Spain
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/100th-anniversary-of-metro-de-madrid-4917146550272000.3-law.gif

Tôn vinh Wanda Rutkiewicz

Tôn vinh Wanda Rutkiewicz
Tôn vinh Wanda Rutkiewicz

Tên của doodle: Tôn vinh Wanda Rutkiewicz
Doodle này được hiển thị: 16.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Croatia, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland, Singapore, Slovenia, Switzerland, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-wanda-rutkiewicz-5349225185935360-l.png

Ngày nhà giáo năm 2019 (Chile)

Ngày nhà giáo năm 2019 (Chile)
Ngày nhà giáo năm 2019 (Chile)

Tên của doodle: Ngày nhà giáo năm 2019 (Chile)
Doodle này được hiển thị: 16.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Chile
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/teachers-day-2019-chile-5356341819342848-law.gif

Ngày nhà giáo năm 2019 (Brazil)

Ngày nhà giáo năm 2019 (Brazil)
Ngày nhà giáo năm 2019 (Brazil)

Tên của doodle: Ngày nhà giáo năm 2019 (Brazil)
Doodle này được hiển thị: 15.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/teachers-day-2019-brazil-5511695249178624-law.gif

Kỷ niệm 218 năm ngày sinh của Joseph Plateau

Kỷ niệm 218 năm ngày sinh của Joseph Plateau
Kỷ niệm 218 năm ngày sinh của Joseph Plateau

Tên của doodle: Kỷ niệm 218 năm ngày sinh của Joseph Plateau
Doodle này được hiển thị: 14.10.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/joseph-plateaus-218th-birthday-5462347081580544-law.gif