Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)

Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)
Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)

Tên của doodle: Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)
Doodle này được hiển thị: 25.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Bulgaria, Canada, China, Germany, Hong Kong, Lithuania, Philippines, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, U.S. Virgin Islands, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/lunar-new-year-2020-multiple-countries-6753651837108273.2-l.png

Tết Nguyên Đán 2020

Tết Nguyên Đán năm 2020 (Việt Nam)
Tết Nguyên Đán 2020

Tên của doodle: Tết Nguyên Đán năm 2020 (Việt Nam)
Doodle này được hiển thị: 25.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Tết Nguyên Đán 2020
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/lunar-new-year-2020-vietnam-6753651837108271.2-l.png

Luis Alberto Spinetta

Kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Luis Alberto Spinetta
Luis Alberto Spinetta

Tên của doodle: Kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Luis Alberto Spinetta
Doodle này được hiển thị: 23.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Austria, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, Germany, Iceland, Italy, Paraguay, Peru, Spain, Switzerland, Uruguay, Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Luis Alberto Spinetta
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/luis-alberto-spinettas-70th-birthday-6753651837108268.2-law.gif

Anna May Wong

Tôn vinh Anna May Wong
Anna May Wong

Tên của doodle: Tôn vinh Anna May Wong
Doodle này được hiển thị: 22.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Bulgaria, Canada, Germany, Iceland, Italy, Japan, Singapore, Sweden, Switzerland, U.S. Virgin Islands, United States, Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Anna May Wong
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-anna-may-wong-4736474120454144-l.png

Đọc tiếp “Anna May Wong”

Kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Mufidah Abdul Rahman

Kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Mufidah Abdul Rahman
Kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Mufidah Abdul Rahman

Tên của doodle: Kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Mufidah Abdul Rahman
Doodle này được hiển thị: 20.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/mufidah-abdul-rahmans-106th-birthday-6753651837108262.2-law.gif

Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2020

Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2020
Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2020

Tên của doodle: Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2020
Doodle này được hiển thị: 20.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: U.S. Virgin Islands, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/martin-luther-king-jr-day-2020-6753651837108263.4-l.png