Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein

Tên của doodle: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein
Doodle này được hiển thị: 22.01.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sergei-eisensteins-120th-birthday-5380775741489152-law.gif

Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Eua Sunthornsanan

Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Eua Sunthornsanan
Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Eua Sunthornsanan

Tên của doodle: Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Eua Sunthornsanan
Doodle này được hiển thị: 21.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/eua-sunthornsanans-108th-birthday-6396447997034496-l.png

Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Katy Jurado

Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Katy Jurado
Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Katy Jurado

Tên của doodle: Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Katy Jurado
Doodle này được hiển thị: 16.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Bulgaria, Chile, Croatia, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, Mexico, Peru, Sweden, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/katy-jurados-94th-birthday-5562889569042432-l.png

Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Teachers' Day 2018 (Thailand)
Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2018 (Thailand)
Doodle này được hiển thị: 16.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-thailand-5371240578547712-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Teachers' Day 2018 (Venezuela)
Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2018 (Venezuela)
Doodle này được hiển thị: 15.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Venezuela
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-venezuela-6453248402653184-law.gif

Kỷ niệm 92 năm ngày sinh Mahasweta Devi

Kỷ niệm 92 năm ngày sinh Mahasweta Devi
Kỷ niệm 92 năm ngày sinh Mahasweta Devi

Tên của doodle: Kỷ niệm 92 năm ngày sinh Mahasweta Devi
Doodle này được hiển thị: 14.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Canada, Chile, Croatia, Greece, Iceland, India, Peru, Singapore, Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mahasweta-devis-92nd-birthday-6448062464524288.2-l.png

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh Zhou Youguang

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh Zhou Youguang
Kỷ niệm 112 năm ngày sinh Zhou Youguang

Tên của doodle: Kỷ niệm 112 năm ngày sinh Zhou Youguang
Doodle này được hiển thị: 13.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Canada, Chile, China, Colombia, Indonesia, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, Sweden, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/zhou-youguangs-112th-birthday-5826412689752064-law.gif