Kỷ niệm 187 năm ngày sinh Nain Singh Rawat

Kỷ niệm 187 năm ngày sinh Nain Singh Rawat
Kỷ niệm 187 năm ngày sinh Nain Singh Rawat

Tên của doodle: Kỷ niệm 187 năm ngày sinh Nain Singh Rawat
Doodle này được hiển thị: 21.10.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/nain-singh-rawats-187th-birthday-6133543754268672.3-l.png

Bầu cử quốc hội Cộng hòa Séc 2017

Bầu cử quốc hội Cộng hòa Séc 2017
Bầu cử quốc hội Cộng hòa Séc 2017

Tên của doodle: Bầu cử quốc hội Cộng hòa Séc 2017
Doodle này được hiển thị: 20.10.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Czechia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/czech-republic-parliamentary-elections-2017-5727533122191360-l.png

Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Otfried Preußler

Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Otfried Preußler
Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Otfried Preußler

Tên của doodle: Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Otfried Preußler
Doodle này được hiển thị: 20.10.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/otfried-preulers-94th-birthday-5762847517704192.2-law.gif

Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Otfried Preußler

Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Otfried Preußler
Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Otfried Preußler

Tên của doodle: Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Otfried Preußler
Doodle này được hiển thị: 20.10.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/otfried-preulers-94th-birthday-5762847517704192.2-law.gif

S. Chandrasekhar’s 107th Birthday

S. Chandrasekhar’s 107th Birthday
S. Chandrasekhar’s 107th Birthday

Tên của doodle: S. Chandrasekhar’s 107th Birthday
Doodle này được hiển thị: 19.10.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/s-chandrasekhars-107th-birthday-5671696282419200.5-law.gif

Celebrating the Studio for Electronic Music

Celebrating the Studio for Electronic Music
Celebrating the Studio for Electronic Music

Tên của doodle: Celebrating the Studio for Electronic Music
Doodle này được hiển thị: 18.10.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Austria, Croatia, Estonia, Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Japan, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Philippines, Portugal, Spain, Switzerland, Taiwan, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-the-studio-for-electronic-music-4914189628866560.3-l.png

Celebrating Selena Quintanilla

Celebrating Selena Quintanilla
Celebrating Selena Quintanilla

Tên của doodle: Celebrating Selena Quintanilla
Doodle này được hiển thị: 17.10.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Puerto Rico, United States, Uruguay, Venezuela
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-selena-quintanilla-5675914974199808.4-l.png

Đọc tiếp “Celebrating Selena Quintanilla”

Kỷ niệm 272 năm ngày sinh Olaudah Equiano

Kỷ niệm 272 năm ngày sinh Olaudah Equiano
Kỷ niệm 272 năm ngày sinh Olaudah Equiano

Tên của doodle: Kỷ niệm 272 năm ngày sinh Olaudah Equiano
Doodle này được hiển thị: 16.10.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/olaudah-equianos-272nd-birthday-5190660549246976-l.png