Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 13

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 13
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 13

Tên của doodle: Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 13
Doodle này được hiển thị: 19.06.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Ghana, Japan, Kenya, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/2019-womens-world-cup-day-13-5913963582193664-law.gif

Kỷ niệm 158 năm ngày sinh của José Rizal

Kỷ niệm 158 năm ngày sinh của José Rizal
Kỷ niệm 158 năm ngày sinh của José Rizal

Tên của doodle: Kỷ niệm 158 năm ngày sinh của José Rizal
Doodle này được hiển thị: 19.06.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Philippines
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/jose-rizals-158th-birthday-5644306659409920-l.png

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 12

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 12
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 12

Tên của doodle: Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 12
Doodle này được hiển thị: 18.06.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Brazil, Ghana, Italy, Japan, Kenya, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/2019-womens-world-cup-day-12-5623595439489024-law.gif

Tôn vinh Michaelina Wautier

Tôn vinh Michaelina Wautier
Tôn vinh Michaelina Wautier

Tên của doodle: Tôn vinh Michaelina Wautier
Doodle này được hiển thị: 18.06.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Belgium, Croatia, Iceland, Luxembourg
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-michaelina-wautier-5772209577525248.3-l.png

Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Jeong Ji-yong

Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Jeong Ji-yong
Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Jeong Ji-yong

Tên của doodle: Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Jeong Ji-yong
Doodle này được hiển thị: 17.06.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/jeong-ji-yongs-117th-birthday-4829780271693824.3-l.png

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 11

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 11
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 11

Tên của doodle: Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 – Ngày thứ 11
Doodle này được hiển thị: 17.06.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: China, France, Germany, Ghana, Kenya, Nigeria, Norway, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/2019-womens-world-cup-day-11-5891799839670272-law.gif

Kỷ niệm 98 năm ngày sinh của İlhan Koman

Kỷ niệm 98 năm ngày sinh của İlhan Koman
Kỷ niệm 98 năm ngày sinh của İlhan Koman

Tên của doodle: Kỷ niệm 98 năm ngày sinh của İlhan Koman
Doodle này được hiển thị: 17.06.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Turkey
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/ilhan-komans-98th-birthday-5708067260858368.2-l.png

Ngày quốc khánh Iceland năm 2019

Ngày quốc khánh Iceland năm 2019
Ngày quốc khánh Iceland năm 2019

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Iceland năm 2019
Doodle này được hiển thị: 17.06.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Iceland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/iceland-national-day-2019-6197979944845312-law.gif

Ngày của cha 2019 (El Salvador, Guatemala)

Ngày của cha 2019 (El Salvador, Guatemala)
Ngày của cha 2019 (El Salvador, Guatemala)

Tên của doodle: Ngày của cha 2019 (El Salvador, Guatemala)
Doodle này được hiển thị: 17.06.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: El Salvador, Guatemala
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/fathers-day-2019-el-salvador-guatemala-6267670629449728-l.png

Đọc tiếp “Ngày của cha 2019 (El Salvador, Guatemala)”