Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Duygu Asena

Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Duygu Asena
Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Duygu Asena

Tên của doodle: Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Duygu Asena
Doodle này được hiển thị: 19.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Turkey
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/duygu-asenas-73rd-birthday-5411282202132480.3-l.png

India Elections 2019 (Phase 2)

India Elections 2019 (Phase 2)
India Elections 2019 (Phase 2)

Tên của doodle: India Elections 2019 (Phase 2)
Doodle này được hiển thị: 18.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/india-elections-2019-6586551400660992-l.png

Ngày bầu cử ở Indonesia năm 2019

Ngày bầu cử ở Indonesia năm 2019
Ngày bầu cử ở Indonesia năm 2019

Tên của doodle: Ngày bầu cử ở Indonesia năm 2019
Doodle này được hiển thị: 17.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Indonesia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/indonesia-elections-2019-5911987744669696-l.png

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Inji Aflatoun

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Inji Aflatoun
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Inji Aflatoun

Tên của doodle: Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Inji Aflatoun
Doodle này được hiển thị: 16.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/inji-aflatouns-95th-birthday-6229351602323456-l.png

Giỗ tổ Vua Hùng năm 2019

Giỗ tổ Vua Hùng năm 2019
Giỗ tổ Hùng Vương

Tên của doodle: Giỗ tổ Vua Hùng năm 2019
Doodle này được hiển thị: 14.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Giỗ tổ Hùng Vương
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/hung-kings-commemoration-day-2019-5151976269545472.3-l.png

phong trào Bauhaus

Kỷ niệm 100 năm trường nghệ thuật Bauhaus
phong trào Bauhaus

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm trường nghệ thuật Bauhaus
Doodle này được hiển thị: 12.04.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: phong trào Bauhaus
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/100th-anniversary-of-bauhaus-6324716921946112.2-l.png

Đọc tiếp “phong trào Bauhaus”