Tôn vinh trò chơi Mensch ärgere dich nicht

Tôn vinh trò chơi Mensch ärgere dich nicht
Tôn vinh trò chơi Mensch ärgere dich nicht

Tên của doodle: Tôn vinh trò chơi Mensch ärgere dich nicht
Doodle này được hiển thị: 24.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Germany, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-mensch-argere-dich-nicht-5985613537869824-law.gif

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh José Clemente Orozco

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh José Clemente Orozco
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh José Clemente Orozco

Tên của doodle: Kỷ niệm 134 năm ngày sinh José Clemente Orozco
Doodle này được hiển thị: 23.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Chile, Mexico, Peru, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/jose-clemente-orozcos-134th-birthday-5275162571177984.3-l.png

Tôn vinh món Kimchi

Tôn vinh món Kimchi
Tôn vinh món Kimchi

Tên của doodle: Tôn vinh món Kimchi
Doodle này được hiển thị: 22.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Armenia, Australia, Estonia, Hungary, Iceland, Indonesia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-kimchi-5632225063206912.2-l.png

Kỷ niệm 153 năm ngày sinh Rukhmabai Raut

Kỷ niệm 153 năm ngày sinh Rukhmabai Raut
Kỷ niệm 153 năm ngày sinh Rukhmabai Raut

Tên của doodle: Kỷ niệm 153 năm ngày sinh Rukhmabai Raut
Doodle này được hiển thị: 22.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/rukhmabai-rauts-153rd-birthday-5850695327547392.3-l.png

Kỷ niệm 216 năm ngày sinh Vladimir Dal

Kỷ niệm 216 năm ngày sinh Vladimir Dal
Kỷ niệm 216 năm ngày sinh Vladimir Dal

Tên của doodle: Kỷ niệm 216 năm ngày sinh Vladimir Dal
Doodle này được hiển thị: 22.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Russia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/vladimir-dals-216th-birthday-5162782184964096-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 216 năm ngày sinh Vladimir Dal”

Ngày thiếu nhi năm 2017 (Nhiều quốc gia)

Ngày thiếu nhi năm 2017 (Nhiều quốc gia)
Ngày thiếu nhi năm 2017 (Nhiều quốc gia)

Tên của doodle: Ngày thiếu nhi năm 2017 (Nhiều quốc gia)
Doodle này được hiển thị: 20.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Canada, Egypt, Greece, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/childrens-day-2017-multiple-countries-6271874542600192-l.png