Kỷ niệm 218 năm ngày sinh của Joseph Plateau

Kỷ niệm 218 năm ngày sinh của Joseph Plateau
Kỷ niệm 218 năm ngày sinh của Joseph Plateau

Tên của doodle: Kỷ niệm 218 năm ngày sinh của Joseph Plateau
Doodle này được hiển thị: 14.10.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/joseph-plateaus-218th-birthday-5462347081580544-law.gif

Ngày của Mẹ năm 2019 (Belarus)

Ngày của Mẹ năm 2019 (Belarus)
Ngày của Mẹ năm 2019 (Belarus)

Tên của doodle: Ngày của Mẹ năm 2019 (Belarus)
Doodle này được hiển thị: 14.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Belarus
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mothers-day-2019-belarus-5936762860863488-l.png

Đọc tiếp “Ngày của Mẹ năm 2019 (Belarus)”

Ngày nhà giáo năm 2019 (Ba Lan)

Ngày nhà giáo năm 2019 (Ba Lan)
Ngày nhà giáo năm 2019 (Ba Lan)

Tên của doodle: Ngày nhà giáo năm 2019 (Ba Lan)
Doodle này được hiển thị: 14.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Poland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/teachers-day-2019-5276202729209856-law.gif

Bầu cử ở Ba Lan năm 2019

Bầu cử ở Ba Lan năm 2019
Bầu cử ở Ba Lan năm 2019

Tên của doodle: Bầu cử ở Ba Lan năm 2019
Doodle này được hiển thị: 13.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Poland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/poland-elections-2019-5963438802075648-l.png

Ngày của Ông bà năm 2019 (Pakistan)

Ngày của Ông bà năm 2019 (Pakistan)
Ngày của Ông bà năm 2019 (Pakistan)

Tên của doodle: Ngày của Ông bà năm 2019 (Pakistan)
Doodle này được hiển thị: 13.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Pakistan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/grandparents-day-2019-pakistan-5400488848654336-l.png

Kỷ niệm 155 năm ngày sinh của Kamini Roy

Kỷ niệm 155 năm ngày sinh của Kamini Roy
Kỷ niệm 155 năm ngày sinh của Kamini Roy

Tên của doodle: Kỷ niệm 155 năm ngày sinh của Kamini Roy
Doodle này được hiển thị: 12.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/kamini-roys-155th-birthday-4722904842371072.2-l.png

Ngày thiếu nhi năm 2019 (Brazil)

Ngày thiếu nhi năm 2019 (Brazil)
Ngày thiếu nhi năm 2019 (Brazil)

Tên của doodle: Ngày thiếu nhi năm 2019 (Brazil)
Doodle này được hiển thị: 12.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/childrens-day-2019-brazil-4676336592355328-l.png

Kỷ niệm 194 năm ngày sinh của Maria Firmina dos Reis

Kỷ niệm 194 năm ngày sinh của Maria Firmina dos Reis
Kỷ niệm 194 năm ngày sinh của Maria Firmina dos Reis

Tên của doodle: Kỷ niệm 194 năm ngày sinh của Maria Firmina dos Reis
Doodle này được hiển thị: 11.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/maria-firmina-dos-reis-194th-birthday-5964170322247680.5-l.png

Ngày quốc khánh Croatia năm 2019

Ngày quốc khánh Croatia năm 2019
Ngày quốc khánh Croatia năm 2019

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Croatia năm 2019
Doodle này được hiển thị: 08.10.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Croatia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/croatia-independence-day-2019-4813910803742720-law.gif