Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hibari Misora

Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hibari Misora
Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hibari Misora

Tên của doodle: Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hibari Misora
Doodle này được hiển thị: 29.05.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Japan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hibari-misoras-80th-birthday-5686226962087936-l.png

Ngày quốc khánh Cộng hòa Nepal 2017

Ngày quốc khánh Cộng hòa Nepal 2017
Ngày quốc khánh Cộng hòa Nepal 2017

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Cộng hòa Nepal 2017
Doodle này được hiển thị: 29.05.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Nepal
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/nepal-republic-day-2017-6033769608773632-law.gif

Mother’s Day 2017 (Dominican Republic, France, Sweden)

Mother's Day 2017 (Dominican Republic, France, Sweden)
Mother’s Day 2017 (Dominican Republic, France, Sweden)

Tên của doodle: Mother’s Day 2017 (Dominican Republic, France, Sweden)
Doodle này được hiển thị: 28.05.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Dominican Republic, France, Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mothers-day-2017-dominican-republic-france-sweden-6042647373283328-law.gif

Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Richard Oakes

Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Richard Oakes
Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Richard Oakes

Tên của doodle: Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Richard Oakes
Doodle này được hiển thị: 22.05.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/richard-oakes-75th-birthday-5656537195347968.3-l.png

115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery

115th Anniversary of the Antikythera Mechanism's Discovery
115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery

Tên của doodle: 115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery
Doodle này được hiển thị: 17.05.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/115th-anniversary-of-the-antikythera-mechanisms-discovery-6292005859622912-l.png