Ngày quốc khánh Bahrain năm 2019

Ngày quốc khánh Bahrain năm 2019
Ngày quốc khánh Bahrain năm 2019

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Bahrain năm 2019
Doodle này được hiển thị: 16.12.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bahrain
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/bahrain-national-day-2019-4878583884414976-law.gif

Ngày quốc khánh Kenya năm 2019

Ngày quốc khánh Kenya năm 2019
Ngày quốc khánh Kenya năm 2019

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Kenya năm 2019
Doodle này được hiển thị: 12.12.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Kenya
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/kenya-independence-day-2019-6551007407374336.2-law.gif

Bầu cử ở Vương quốc Anh năm 2019

Bầu cử ở Vương quốc Anh năm 2019
Bầu cử ở Vương quốc Anh năm 2019

Tên của doodle: Bầu cử ở Vương quốc Anh năm 2019
Doodle này được hiển thị: 12.12.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/uk-elections-2019-6753651837108243-l.png

Kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Noel Rosa

Kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Noel Rosa
Kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Noel Rosa

Tên của doodle: Kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Noel Rosa
Doodle này được hiển thị: 11.12.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/noel-rosas-109th-birthday-6502760664006656-l.png

Afifa Iskandar’s 98th Birthday

Afifa Iskandar’s 98th Birthday
Afifa Iskandar’s 98th Birthday

Tên của doodle: Afifa Iskandar’s 98th Birthday
Doodle này được hiển thị: 10.12.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/afifa-iskanders-98th-birthday-5285854795792384.6-l.png

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Anatoly Tarasov

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Anatoly Tarasov
Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Anatoly Tarasov

Tên của doodle: Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Anatoly Tarasov
Doodle này được hiển thị: 10.12.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Russia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/anatoly-tarasovs-101st-birthday-5524881805410304.2-l.png

Bertha von Suttner

Tôn vinh Bertha von Suttner
Bertha von Suttner

Tên của doodle: Tôn vinh Bertha von Suttner
Doodle này được hiển thị: 10.12.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Canada, Chile, Germany, Ireland, Israel, Peru, Switzerland, United Kingdom
Từ khóa cho này doodle: Bertha von Suttner
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-bertha-von-suttner-5646846219780096-l.png

Trò chơi Lotería

Tôn vinh trò chơi Lotería!
Trò chơi Lotería

Tên của doodle: Tôn vinh trò chơi Lotería!
Doodle này được hiển thị: 09.12.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Trò chơi Lotería
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-loteria-6753651837108226.3-l.png

Đọc tiếp “Trò chơi Lotería”

Camille Claudel

Kỷ niệm 155 năm ngày sinh của Camille Claudel
Camille Claudel

Tên của doodle: Kỷ niệm 155 năm ngày sinh của Camille Claudel
Doodle này được hiển thị: 08.12.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Bulgaria, Croatia, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Japan, Lithuania, Serbia, Switzerland, U.S. Virgin Islands, United Kingdom, United States, Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Camille Claudel
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/camille-claudels-155th-birthday-5325804366987264-l.png

Ngày của Mẹ năm 2019 (Panama)

Ngày của Mẹ năm 2019 (Panama)
Ngày của Mẹ năm 2019 (Panama)

Tên của doodle: Ngày của Mẹ năm 2019 (Panama)
Doodle này được hiển thị: 08.12.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Panama
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mothers-day-2019-panama-6430333187653632-l.png

Đọc tiếp “Ngày của Mẹ năm 2019 (Panama)”