Kỷ niệm 145 năm ngày sinh của Sergei Diaghilev

Kỷ niệm 145 năm ngày sinh của Sergei Diaghilev
Kỷ niệm 145 năm ngày sinh của Sergei Diaghilev

Tên của doodle: Kỷ niệm 145 năm ngày sinh của Sergei Diaghilev
Doodle này được hiển thị: 31.03.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Belarus, Bulgaria, Canada, Chile, Cuba, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Japan, Peru, Portugal, Russia, Serbia, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, United Kingdom, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/sergei-diaghilevs-145th-birthday-5691313237262336-hp.jpg

Ngày nhà giáo 2017 (Cộng hòa Séc, Slovakia)

Ngày nhà giáo 2017 (Cộng hòa Séc, Slovakia)
Ngày nhà giáo 2017 (Cộng hòa Séc, Slovakia)

Tên của doodle: Ngày nhà giáo 2017 (Cộng hòa Séc, Slovakia)
Doodle này được hiển thị: 28.03.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Czechia, Slovakia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-czech-republic-slovakia-5976169963847680-hp.gif

Kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Saridjah Niung

Kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Saridjah Niung
Kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Saridjah Niung

Tên của doodle: Kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Saridjah Niung
Doodle này được hiển thị: 26.03.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Indonesia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/saridjah-niungs-109th-birthday-5700246238658560-hp.gif

Ngày quốc khánh Bangladesh 2017

Ngày quốc khánh Bangladesh 2017
Ngày quốc khánh Bangladesh 2017

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Bangladesh 2017
Doodle này được hiển thị: 26.03.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/bangladesh-independence-day-2017-5697900649644032-hp.png

Ngày của mẹ 2017 (Vương quốc Anh, Ireland)

Ngày của mẹ 2017 (Vương quốc Anh, Ireland)
Ngày của mẹ 2017 (Vương quốc Anh, Ireland)

Tên của doodle: Ngày của mẹ 2017 (Vương quốc Anh, Ireland)
Doodle này được hiển thị: 26.03.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Ireland, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mothers-day-2017-united-kingdom-ireland-5175578402488320-hp.gif

Ngày của mẹ 2017 (Slovenia)

Ngày của mẹ 2017 (Slovenia)
Ngày của mẹ 2017 (Slovenia)

Tên của doodle: Ngày của mẹ 2017 (Slovenia)
Doodle này được hiển thị: 25.03.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Slovenia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mothers-day-2017-slovenia-5084157332946944-hp.gif

Hassan Fathy’s 117th Birthday

Hassan Fathy’s 117th Birthday
Hassan Fathy’s 117th Birthday

Tên của doodle: Hassan Fathy’s 117th Birthday
Doodle này được hiển thị: 23.03.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hassan-fathys-117th-birthday-5734203317551104-hp.gif

P. Ramlee’s 88th Birthday

P. Ramlee’s 88th Birthday
P. Ramlee’s 88th Birthday

Tên của doodle: P. Ramlee’s 88th Birthday
Doodle này được hiển thị: 22.03.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Malaysia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/p-ramlees-88th-birthday-5664804967546880.2-hp.jpg