Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fanny Blankers-Koen

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fanny Blankers-Koen
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fanny Blankers-Koen

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fanny Blankers-Koen
Doodle này được hiển thị: 26.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Canada, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Netherlands, New Zealand, Singapore, Sweden, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fanny-blankers-koens-100th-birthday-5898084352524288-l.png

Ngày chủ quyền quốc gia và ngày trẻ em năm 2018

Ngày chủ quyền quốc gia và ngày trẻ em năm 2018
Ngày chủ quyền quốc gia và ngày trẻ em năm 2018

Tên của doodle: Ngày chủ quyền quốc gia và ngày trẻ em năm 2018
Doodle này được hiển thị: 23.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Turkey
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/national-sovereignty-childrens-day-2018-5995459716841472-l.png

Ngày trái đất năm 2018

Ngày trái đất năm 2018
Ngày Trái Đất

Tên của doodle: Ngày trái đất năm 2018
Doodle này được hiển thị: 22.04.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Ngày Trái Đất
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/earth-day-2018-6526947692642304.3-l.png

Đọc tiếp “Ngày trái đất năm 2018”

Kỷ niệm 177 năm ngày sinh của Jennie Trout

Kỷ niệm 177 năm ngày sinh của Jennie Trout
Kỷ niệm 177 năm ngày sinh của Jennie Trout

Tên của doodle: Kỷ niệm 177 năm ngày sinh của Jennie Trout
Doodle này được hiển thị: 21.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/jennie-trouts-177th-birthday-5473393422893056-l.png

Lễ độc lập của Israel (Yom Ha’atzmaut) năm 2018

Lễ độc lập của Israel (Yom Ha'atzmaut) năm 2018
Lễ độc lập của Israel (Yom Ha’atzmaut) năm 2018

Tên của doodle: Lễ độc lập của Israel (Yom Ha’atzmaut) năm 2018
Doodle này được hiển thị: 19.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Israel
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/yom-haatzmaut-2018-6280955319812096.2-law.gif

Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon

Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon
Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon

Tên của doodle: Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon
Doodle này được hiển thị: 19.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alice-salomons-146th-birthday-4616594423545856-l.png

Kỷ niệm 177 năm Nhà hát Opera Semper

Kỷ niệm 177 năm Nhà hát Opera Semper
Kỷ niệm 177 năm Nhà hát Opera Semper

Tên của doodle: Kỷ niệm 177 năm Nhà hát Opera Semper
Doodle này được hiển thị: 13.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/177th-anniversary-of-semper-opera-house-5867591494008832-l.png