Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman

Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman
Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman

Tên của doodle: Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman
Doodle này được hiển thị: 23.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/shamsur-rahmans-89th-birthday-6334008098029568-law.gif

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Varvara Stepanova

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Varvara Stepanova
Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Varvara Stepanova

Tên của doodle: Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Varvara Stepanova
Doodle này được hiển thị: 22.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Russia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/varvara-stepanovas-124th-birthday-4663066103906304-law.gif

Professor Dr. Rawee Pawilai’s 93rd Birthday

Professor Dr. Rawee Pawilai’s 93rd Birthday
Professor Dr. Rawee Pawilai’s 93rd Birthday

Tên của doodle: Professor Dr. Rawee Pawilai’s 93rd Birthday
Doodle này được hiển thị: 18.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/rawee-pawilais-93rd-birthday-5379275724161024.2-l.png

Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday

Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday
Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday

Tên của doodle: Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday
Doodle này được hiển thị: 18.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Peru
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/laura-esther-rodriguez-dulantos-146th-birthday-5675635916668928-l.png

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Tên của doodle: Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Doodle này được hiển thị: 17.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/chiquinha-gonzagas-171st-birthday-6457836031705088-law.gif

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Tên của doodle: Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Tên của doodle: Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png