Ngày Quốc khánh Úc năm 2020

Ngày Quốc khánh Úc năm 2020
Ngày Quốc khánh Úc năm 2020

Tên của doodle: Ngày Quốc khánh Úc năm 2020
Doodle này được hiển thị: 26.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, New Zealand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/australia-day-2020-6753651837108275.2-l.png

Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)

Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)
Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)

Tên của doodle: Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)
Doodle này được hiển thị: 25.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Bulgaria, Canada, China, Germany, Hong Kong, Lithuania, Philippines, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, U.S. Virgin Islands, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/lunar-new-year-2020-multiple-countries-6753651837108273.2-l.png

Tết Nguyên Đán 2020

Tết Nguyên Đán năm 2020 (Việt Nam)
Tết Nguyên Đán 2020

Tên của doodle: Tết Nguyên Đán năm 2020 (Việt Nam)
Doodle này được hiển thị: 25.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Tết Nguyên Đán 2020
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/lunar-new-year-2020-vietnam-6753651837108271.2-l.png

Luis Alberto Spinetta

Kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Luis Alberto Spinetta
Luis Alberto Spinetta

Tên của doodle: Kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Luis Alberto Spinetta
Doodle này được hiển thị: 23.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Austria, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, Germany, Iceland, Italy, Paraguay, Peru, Spain, Switzerland, Uruguay, Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Luis Alberto Spinetta
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/luis-alberto-spinettas-70th-birthday-6753651837108268.2-law.gif

Anna May Wong

Tôn vinh Anna May Wong
Anna May Wong

Tên của doodle: Tôn vinh Anna May Wong
Doodle này được hiển thị: 22.01.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Bulgaria, Canada, Germany, Iceland, Italy, Japan, Singapore, Sweden, Switzerland, U.S. Virgin Islands, United States, Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Anna May Wong
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-anna-may-wong-4736474120454144-l.png

Đọc tiếp “Anna May Wong”