วันเกิดปีที่ 105 ของ MC Escher

วันเกิดปีที่ 105 ของ MC Escher
วันเกิดปีที่ 105 ของ MC Escher

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 105 ของ MC Escher
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.06.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/escher.gif