วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs

วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs
วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-earl-scruggs-5680695065182208.3-law.gif

ขอบคุณพระเจ้า 2013

ขอบคุณพระเจ้า 2013
ขอบคุณพระเจ้า 2013

ชื่อของ doodle: ขอบคุณพระเจ้า 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.11.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/thanksgiving-2013-5857545117761536.3-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “ขอบคุณพระเจ้า 2013”

วันเกิด Dooly เจ้าไดโนเสาร์น้อย

วันเกิด Dooly เจ้าไดโนเสาร์น้อย
วันเกิด Dooly เจ้าไดโนเสาร์น้อย

ชื่อของ doodle: วันเกิด Dooly เจ้าไดโนเสาร์น้อย
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.04.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/dooly_the_little_dinosaurs_birthday-1560005-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 100 ของ Sergiu Celibidache

วันเกิดปีที่ 100 ของ Sergiu Celibidache
วันเกิดปีที่ 100 ของ Sergiu Celibidache

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Sergiu Celibidache
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.06.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Romania
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/celibidache12-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 125 ของ Juan Gris

วันเกิดปีที่ 125 ของ Juan Gris
วันเกิดปีที่ 125 ของ Juan Gris

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 125 ของ Juan Gris
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.03.2012
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/juan_gris-2012-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 130 ของ George Enescu

วันเกิดปีที่ 130 ของ George Enescu
วันเกิดปีที่ 130 ของ George Enescu

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 130 ของ George Enescu
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.08.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Romania
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/george_enescu-2011-hp.jpg

วันเกิดของ Antonio Vivaldi

วันเกิดของ Antonio Vivaldi
วันเกิดของ Antonio Vivaldi

ชื่อของ doodle: วันเกิดของ Antonio Vivaldi
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.03.2010
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2010/vivaldi10-hp.gif

วันเกิด Marc Chagall – การใช้ภาพได้รับอนุญาตจาก Artist Rights Society

วันเกิด Marc Chagall - การใช้ภาพได้รับอนุญาตจาก Artist Rights Society
วันเกิด Marc Chagall – การใช้ภาพได้รับอนุญาตจาก Artist Rights Society

ชื่อของ doodle: วันเกิด Marc Chagall – การใช้ภาพได้รับอนุญาตจาก Artist Rights Society
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.07.2008
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/chagall.gif