วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2014

วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2014
วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2014

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2014
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.02.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Dominican Republic
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/dominican-republic-independence-day-2014-6549542396755968-hp.jpg

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ

ชื่อของ doodle: วันภาษาไทยแห่งชาติ
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.07.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/national_thai_language_day_-2003006-hp.jpg

วันครบรอบ 66 ปี Roswell

วันครบรอบ 66 ปี Roswell
วันครบรอบ 66 ปี Roswell

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 66 ปี Roswell
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.07.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/roswells_66th_anniversary_-1984005-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันครบรอบ 66 ปี Roswell”

วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child

วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child
วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.08.2012
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/Julia_Child-2012-hp.jpg