วันครูปี 2019 (ไทย)

วันครูปี 2019 (ไทย)
วันครู

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2019 (ไทย)
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันครู
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/teachers-day-2019-thailand-5147053968588800-law.gif

วันครูปี 2019 (เวเนซุเอลา)

วันครูปี 2019 (เวเนซุเอลา)
วันครูปี 2019 (เวเนซุเอลา)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2019 (เวเนซุเอลา)
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/teachers-day-2019-venezuela-5647488290652160-law.gif

วันครูปี 2018 (เอกวาดอร์)

วันครูปี 2018 (เอกวาดอร์)
วันครูปี 2018 (เอกวาดอร์)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2018 (เอกวาดอร์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Ecuador
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-ecuador-5046955783749632-law.gif

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงปี 2016

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงปี 2016
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงปี 2016

ชื่อของ doodle: ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงปี 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.03.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapore, Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/total-solar-eclipse-2016-5133038348402688-hp.gif

อิงเง ลีแมน

วันเกิดปีที่ 127 ของ Inge Lehmann
อิงเง ลีแมน

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 127 ของ Inge Lehmann
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.05.2015
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: อิงเง ลีแมน
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/inge-lehmanns-127th-birthday-5712482031108096-hp.gif

วันเกิดปีที่ 60 ของ Ilan Ramon

วันเกิดปีที่ 60 ของ Ilan Ramon
วันเกิดปีที่ 60 ของ Ilan Ramon

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 60 ของ Ilan Ramon
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.06.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Israel
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/ilan-ramons-60th-birthday-6021943211851776-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 85 ของ Maurice Sendak

วันเกิดปีที่ 85 ของ Maurice Sendak
วันเกิดปีที่ 85 ของ Maurice Sendak

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 85 ของ Maurice Sendak
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.06.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/maurice_sendaks_85th_birthday-1525005-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 85 ของ Maurice Sendak”

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2013

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2013
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2013

ชื่อของ doodle: วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.04.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/earth_day_2013-1458005-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2013”

วันครบรอบ 25 ของการเปิดสะพานเซโตะ

วันครบรอบ 25 ของการเปิดสะพานเซโตะ
วันครบรอบ 25 ของการเปิดสะพานเซโตะ

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 25 ของการเปิดสะพานเซโตะ
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.04.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/25th_anniversary_of_the_opening_of_the_great_seto_bridge-1404005-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 61 ของ Douglas Adams

วันเกิดปีที่ 61 ของ Douglas Adams
วันเกิดปีที่ 61 ของ Douglas Adams

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 61 ของ Douglas Adams
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.03.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/douglas_adams_61st_birthday-1062005-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 61 ของ Douglas Adams”