วันเกิดปีที่ 103 ของ Sohair El Qalamawy

วันเกิดปีที่ 103 ของ Sohair El Qalamawy
วันเกิดปีที่ 103 ของ Sohair El Qalamawy

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 103 ของ Sohair El Qalamawy
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.07.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/sohair-el-qalamawys-103rd-birthday-6280629159198720-hp.jpg

วันก่อตั้งสภาแห่งชาติและวันเด็ก (National Sovereignty and Children’s Day) ปี 2012

วันก่อตั้งสภาแห่งชาติและวันเด็ก (National Sovereignty and Children's Day) ปี 2012
วันก่อตั้งสภาแห่งชาติและวันเด็ก (National Sovereignty and Children’s Day) ปี 2012

ชื่อของ doodle: วันก่อตั้งสภาแห่งชาติและวันเด็ก (National Sovereignty and Children’s Day) ปี 2012
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.04.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Cyprus, Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/sovereignty12_hp.jpg

วันเกิดปีที่ 144 ของ Marie Curie

วันเกิดปีที่ 144 ของ Marie Curie
วันเกิดปีที่ 144 ของ Marie Curie

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 144 ของ Marie Curie
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.11.2011
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/curie11-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 82 ของ Anant Pai

วันเกิดปีที่ 82 ของ Anant Pai
วันเกิดปีที่ 82 ของ Anant Pai

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 82 ของ Anant Pai
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.09.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/anant_pai11-hp.jpg

วันครูปี 2011 – ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน

วันครูปี 2011 - ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน
วันครูปี 2011 – ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2011 – ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.09.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: China, Hong Kong, Poland, Taiwan, Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/Teachers_Day-2011-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 123 ของ Fernando Pessoa

วันเกิดปีที่ 123 ของ Fernando Pessoa
วันเกิดปีที่ 123 ของ Fernando Pessoa

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 123 ของ Fernando Pessoa
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.06.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil, Portugal
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/fernandopessoa11-hp.jpg

วันเกิดของ Almeida Garrett

วันเกิดของ Almeida Garrett
วันเกิดของ Almeida Garrett

ชื่อของ doodle: วันเกิดของ Almeida Garrett
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.02.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Portugal
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/almeidagarrett11-hp.jpg