วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton

วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton
วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Chile, Greece, Iceland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, South Africa, Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alan-patons-115th-birthday-5383574449553408.2-l.png

วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa

วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa
วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/kuppali-venkatappa-puttappas-113th-birthday-6430765557481472-l.png

วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา

วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา
วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Italy
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/grazia-deleddas-146th-birthday-5123062327410688.3-l.png

วันเกิดปีที่ 137 ของ Begum Rokeya

วันเกิดปีที่ 137 ของ Begum Rokeya
วันเกิดปีที่ 137 ของ Begum Rokeya

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 137 ของ Begum Rokeya
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/begum-rokeyas-137th-birthday-5659150481620992-l.png

วันเกิดปีที่ 455 ของ Lope de Vega

วันเกิดปีที่ 455 ของ Lope de Vega
วันเกิดปีที่ 455 ของ Lope de Vega

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 455 ของ Lope de Vega
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Spain, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/lope-de-vegas-455th-birthday-5113132363022336-l.png

วันเกิดปีที่ 216 ของ Vladimir Dal

วันเกิดปีที่ 216 ของ Vladimir Dal
วันเกิดปีที่ 216 ของ Vladimir Dal

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 216 ของ Vladimir Dal
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/vladimir-dals-216th-birthday-5162782184964096-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 216 ของ Vladimir Dal”

วันเกิดปีที่ 107 ของ Rachel de Queiroz

วันเกิดปีที่ 107 ของ Rachel de Queiroz
วันเกิดปีที่ 107 ของ Rachel de Queiroz

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 107 ของ Rachel de Queiroz
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/rachel-de-queirozs-107th-birthday-5738148016422912.6-l.png

วันเกิดปีที่ 87 ของ Chinua Achebe

วันเกิดปีที่ 87 ของ Chinua Achebe
วันเกิดปีที่ 87 ของ Chinua Achebe

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 87 ของ Chinua Achebe
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nigeria, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/chinua-achebes-87th-birthday-5104396332433408.3-l.png

Nellie Campobello’s 117th Birthday

Nellie Campobello’s 117th Birthday
Nellie Campobello’s 117th Birthday

ชื่อของ doodle: Nellie Campobello’s 117th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/nellie-campobellos-117th-birthday-5713421596098560-l.png

Abdul Qavi Desnavi’s 87th Birthday

Abdul Qavi Desnavi’s 87th Birthday
Abdul Qavi Desnavi’s 87th Birthday

ชื่อของ doodle: Abdul Qavi Desnavi’s 87th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/abdul-qavi-desnavis-87th-birthday-5014603170840576.3-l.png