วันนักบุญจอร์จปี 2018

วันนักบุญจอร์จปี 2018
วันนักบุญจอร์จปี 2018

ชื่อของ doodle: วันนักบุญจอร์จปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/st-georges-day-2018-5233921682833408-l.png

วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık

วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık
วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/orhan-veli-kanks-104th-birthday-6094338051276800.2-law.gif

Francisco Balagtas’ 230th Birthday

Francisco Balagtas’ 230th Birthday
Francisco Balagtas’ 230th Birthday

ชื่อของ doodle: Francisco Balagtas’ 230th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Philippines
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/francisco-balagtas-230th-birthday-5802603605655552.6-l.png

Celebrating May Ayim

Celebrating May Ayim
Celebrating May Ayim

ชื่อของ doodle: Celebrating May Ayim
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-may-ayim-6367294832771072-l.png

วันเฉลิมฉลอง Kamala Das

วันเฉลิมฉลอง Kamala Das
วันเฉลิมฉลอง Kamala Das

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Kamala Das
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-kamala-das-6102516205879296-l.png

วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton

วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton
วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Chile, Greece, Iceland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, South Africa, Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alan-patons-115th-birthday-5383574449553408.2-l.png

วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa

วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa
วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/kuppali-venkatappa-puttappas-113th-birthday-6430765557481472-l.png

วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา

วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา
วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Italy
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/grazia-deleddas-146th-birthday-5123062327410688.3-l.png

วันเกิดปีที่ 137 ของ Begum Rokeya

วันเกิดปีที่ 137 ของ Begum Rokeya
วันเกิดปีที่ 137 ของ Begum Rokeya

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 137 ของ Begum Rokeya
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/begum-rokeyas-137th-birthday-5659150481620992-l.png

วันเกิดปีที่ 455 ของ Lope de Vega

วันเกิดปีที่ 455 ของ Lope de Vega
วันเกิดปีที่ 455 ของ Lope de Vega

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 455 ของ Lope de Vega
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Spain, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/lope-de-vegas-455th-birthday-5113132363022336-l.png