วันเกิดปีที่ 126 ของ Alfonsina Storni

วันเกิดปีที่ 126 ของ Alfonsina Storni
วันเกิดปีที่ 126 ของ Alfonsina Storni

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 126 ของ Alfonsina Storni
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Chile, Peru, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alfonsina-stornis-126th-birthday-5165062418333696.2-l.png

วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy

วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy
วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

วันเกิดปีที่ 95 ของ Sam Selvon

วันเกิดปีที่ 95 ของ Sam Selvon
วันเกิดปีที่ 95 ของ Sam Selvon

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 95 ของ Sam Selvon
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sam-selvons-95th-birthday-4907112789442560-l.png

วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes

วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes
วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alfonso-reyes-129th-birthday-5903769010176000-l.png

วันเฉลิมฉลอง Mahadevi Varma

วันเฉลิมฉลอง Mahadevi Varma
วันเฉลิมฉลอง Mahadevi Varma

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Mahadevi Varma
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-mahadevi-varma-5575727528280064-l.png

วันนักบุญจอร์จปี 2018

วันนักบุญจอร์จปี 2018
วันนักบุญจอร์จปี 2018

ชื่อของ doodle: วันนักบุญจอร์จปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/st-georges-day-2018-5233921682833408-l.png

วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık

วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık
วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/orhan-veli-kanks-104th-birthday-6094338051276800.2-law.gif

Francisco Balagtas’ 230th Birthday

Francisco Balagtas’ 230th Birthday
Francisco Balagtas’ 230th Birthday

ชื่อของ doodle: Francisco Balagtas’ 230th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Philippines
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/francisco-balagtas-230th-birthday-5802603605655552.6-l.png

Celebrating May Ayim

Celebrating May Ayim
Celebrating May Ayim

ชื่อของ doodle: Celebrating May Ayim
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-may-ayim-6367294832771072-l.png

วันเฉลิมฉลอง Kamala Das

วันเฉลิมฉลอง Kamala Das
วันเฉลิมฉลอง Kamala Das

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Kamala Das
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-kamala-das-6102516205879296-l.png