โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018

Doodle Snow Games - วันที่ 1
โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018

ชื่อของ doodle: Doodle Snow Games – วันที่ 1
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.02.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-1-4597519198715904.2-l.png

อ่านเพิ่มเติม “โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018”

วันหยุดปี 2014 (วันที่ 2)

วันหยุดปี 2014 (วันที่ 2)
วันหยุดปี 2014 (วันที่ 2)

ชื่อของ doodle: วันหยุดปี 2014 (วันที่ 2)
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.12.2014
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/holidays-2014-day-2-5746476059721728.2-hp.gif

การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2014

การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2014
การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2014

ชื่อของ doodle: การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2014
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.02.2014
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/2014-winter-olympics-5710368030588928-hp.jpg

วันชาติแคนาดาปี 2012

วันชาติแคนาดาปี 2012
วันชาติแคนาดาปี 2012

ชื่อของ doodle: วันชาติแคนาดาปี 2012
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.07.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/Canada_Day-2012hp.jpg

Holmenkollen ปี 2011 ที่ออสโล

Holmenkollen ปี 2011 ที่ออสโล
Holmenkollen ปี 2011 ที่ออสโล

ชื่อของ doodle: Holmenkollen ปี 2011 ที่ออสโล
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.02.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Norway
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/oslo11-hp.jpg

เทศกาลสกี (Holmenkollen Ski Festival) ปี 2010

เทศกาลสกี (Holmenkollen Ski Festival) ปี 2010
เทศกาลสกี (Holmenkollen Ski Festival) ปี 2010

ชื่อของ doodle: เทศกาลสกี (Holmenkollen Ski Festival) ปี 2010
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.03.2010
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Norway
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2010/holmenkollen2010-hp.gif

วันแข่งขันสกีมาราธอน (Vasaloppet) 2010

วันแข่งขันสกีมาราธอน (Vasaloppet)  2010
วันแข่งขันสกีมาราธอน (Vasaloppet) 2010

ชื่อของ doodle: วันแข่งขันสกีมาราธอน (Vasaloppet) 2010
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.03.2010
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2010/vasaloppet10-hp.gif

กีฬาโอลิมปิกปี 2010 ที่นครแวนคูเวอร์ – Nordic

กีฬาโอลิมปิกปี 2010 ที่นครแวนคูเวอร์ - Nordic
กีฬาโอลิมปิกปี 2010 ที่นครแวนคูเวอร์ – Nordic

ชื่อของ doodle: กีฬาโอลิมปิกปี 2010 ที่นครแวนคูเวอร์ – Nordic
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.02.2010
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2010/olympics10-nordic-hp.png

วันแข่งขันสกีมาราธอน (Vasaloppet) 2009

วันแข่งขันสกีมาราธอน (Vasaloppet) 2009
วันแข่งขันสกีมาราธอน (Vasaloppet) 2009

ชื่อของ doodle: วันแข่งขันสกีมาราธอน (Vasaloppet) 2009
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.03.2009
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2009/vasaloppet09.gif

Alpine Skiing World Cup ปี 2009

Alpine Skiing World Cup ปี 2009
Alpine Skiing World Cup ปี 2009

ชื่อของ doodle: Alpine Skiing World Cup ปี 2009
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.02.2009
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2009/fis09.gif