วันชาติเดนมาร์กปี 2016

วันชาติเดนมาร์กปี 2016
วันชาติเดนมาร์กปี 2016

ชื่อของ doodle: วันชาติเดนมาร์กปี 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.06.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Denmark
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/denmark-national-day-2016-6566072113168384-hp.jpg

การประกวด Doodle 4 Google 2012 – ผู้ชนะจากโปแลนด์

การประกวด Doodle 4 Google 2012 - ผู้ชนะจากโปแลนด์
การประกวด Doodle 4 Google 2012 – ผู้ชนะจากโปแลนด์

ชื่อของ doodle: การประกวด Doodle 4 Google 2012 – ผู้ชนะจากโปแลนด์
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.06.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/d4g_poland12-hp.jpg

วันเกิดของ I​​lya Repin

วันเกิดของ I​​lya Repin
วันเกิดของ I​​lya Repin

ชื่อของ doodle: วันเกิดของ I​​lya Repin
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.08.2009
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2009/repin09hp.gif