วันเกิดปีที่ 63 ของ Lucky Akhand

วันเกิดปีที่ 63 ของ Lucky Akhand
วันเกิดปีที่ 63 ของ Lucky Akhand

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 63 ของ Lucky Akhand
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.06.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/lucky-akhands-63rd-birthday-6237266354634752-l.png

วันเกิดปีที่ 373 ของ Elena Cornaro Piscopia

วันเกิดปีที่ 373 ของ Elena Cornaro Piscopia
วันเกิดปีที่ 373 ของ Elena Cornaro Piscopia

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 373 ของ Elena Cornaro Piscopia
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.06.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Canada, Chile, Czechia, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Mexico, New Zealand, Peru, Russia, Singapore, Slovakia, Taiwan, United Kingdom, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/elena-cornaro-piscopias-373rd-birthday-5158686585520128-l.png

วันเกิดปีที่ 65 ของ Sudirman Arshad

วันเกิดปีที่ 65 ของ Sudirman Arshad
วันเกิดปีที่ 65 ของ Sudirman Arshad

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 65 ของ Sudirman Arshad
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.05.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Malaysia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/sudirman-arshads-65th-birthday-6282245634523136.2-l.png

วันเกิดปีที่ 109 ของ Semiha Berksoy

วันเกิดปีที่ 109 ของ Semiha Berksoy
วันเกิดปีที่ 109 ของ Semiha Berksoy

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 109 ของ Semiha Berksoy
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.05.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/semiha-berksoys-109th-birthday-6318873115623424.2-l.png

วันเกิดปีที่ 120 ของ Concha Michel

วันเกิดปีที่ 120 ของ Concha Michel
วันเกิดปีที่ 120 ของ Concha Michel

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 120 ของ Concha Michel
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.05.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/concha-michels-120th-birthday-5178321431166976.4-l.png

วันเกิดปีที่ 80 ของ Hugh Masekela

วันเกิดปีที่ 80 ของ Hugh Masekela
วันเกิดปีที่ 80 ของ Hugh Masekela

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 80 ของ Hugh Masekela
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.04.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bulgaria, Chile, Cuba, Iceland, Ireland, Peru, South Africa, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/hugh-masekelas-80th-birthday-5429979563687936-l.png

โยฮัน เซบัสทีอัน บัค

วันเฉลิมฉลอง Johann Sebastian Bach
โยฮัน เซบัสทีอัน บัค

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Johann Sebastian Bach
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.03.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: โยฮัน เซบัสทีอัน บัค
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-johann-sebastian-bach-5702425880035328.3-l.png

อ่านเพิ่มเติม “โยฮัน เซบัสทีอัน บัค”

คาร์นิวัลปี 2019

คาร์นิวัลปี 2019
คาร์นิวัลปี 2019

ชื่อของ doodle: คาร์นิวัลปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.03.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/carnival-2019-5100180876558336.4-law.gif

วันเกิดปีที่ 102 ของ Desi Arnaz

วันเกิดปีที่ 102 ของ Desi Arnaz
วันเกิดปีที่ 102 ของ Desi Arnaz

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 102 ของ Desi Arnaz
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.03.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bulgaria, Canada, Chile, Cuba, Israel, Peru, Singapore, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/desi-arnazs-102nd-birthday-5686409284288512.2-law.gif

วันเฉลิมฉลอง Mercedes Sosa

วันเฉลิมฉลอง Mercedes Sosa
วันเฉลิมฉลอง Mercedes Sosa

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Mercedes Sosa
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Greece, Iceland, Israel, Paraguay, Peru, Serbia, Sweden, Uruguay, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-mercedes-sosa-5177240911347712-l.png