วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein

วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein
วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.08.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/leonard-bernsteins-100th-birthday-4834763864014848-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein”

วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum

วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum
วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/feroza-begums-88th-birthday-6029205543321600.2-l.png

Mehdi Hassan’s 91st Birthday

Mehdi Hassan’s 91st Birthday
Mehdi Hassan’s 91st Birthday

ชื่อของ doodle: Mehdi Hassan’s 91st Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Pakistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mehdi-hassans-91st-birthday-6446411150262272-l.png

Müzeyyen Senar’s 100th Birthday

Müzeyyen Senar’s 100th Birthday
Müzeyyen Senar’s 100th Birthday

ชื่อของ doodle: Müzeyyen Senar’s 100th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/muzeyyen-senars-100th-birthday-6189999589425152.2-l.png

วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner

วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner
วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Serbia, Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/emil-berliners-167th-birthday-6230789162270720-l.png

วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai

วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai
วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mrinalini-sarabhais-100th-birthday-5503806354751488-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai”

วันเกิดปีที่ 114 ของ K. L. Saigal

วันเกิดปีที่ 114 ของ K. L. Saigal
วันเกิดปีที่ 114 ของ K. L. Saigal

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 114 ของ K. L. Saigal
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/k-l-saigals-114th-birthday-4586126462418944.2-l.png

วันเกิดปีที่ 53 ของ Nazia Hassan

วันเกิดปีที่ 53 ของ Nazia Hassan
วันเกิดปีที่ 53 ของ Nazia Hassan

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 53 ของ Nazia Hassan
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Canada, Iceland, New Zealand, Pakistan, Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/nazia-hassans-53rd-birthday-5085760611942400.2-law.gif

วันเกิดปีที่ 115 ของ Kamaladevi Chattopadhyay

วันเกิดปีที่ 115 ของ Kamaladevi Chattopadhyay
วันเกิดปีที่ 115 ของ Kamaladevi Chattopadhyay

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 115 ของ Kamaladevi Chattopadhyay
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/kamaladevi-chattopadhyays-115th-birthday-5444188786130944-l.png

วันเกิดปีที่ 102 ของ Ustad Bismillah Khan

วันเกิดปีที่ 102 ของ Ustad Bismillah Khan
วันเกิดปีที่ 102 ของ Ustad Bismillah Khan

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 102 ของ Ustad Bismillah Khan
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/ustad-bismillah-khans-102nd-birthday-6753651837108224.2-l.png