วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe

วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe
วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nigeria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/christy-essien-igbokwes-58th-birthday-4646625505968128-l.png

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

ชื่อของ doodle: Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/chiquinha-gonzagas-171st-birthday-6457836031705088-law.gif

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

ชื่อของ doodle: Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

ชื่อของ doodle: Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein

วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein
วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.08.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/leonard-bernsteins-100th-birthday-4834763864014848-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein”

วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum

วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum
วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/feroza-begums-88th-birthday-6029205543321600.2-l.png

Mehdi Hassan’s 91st Birthday

Mehdi Hassan’s 91st Birthday
Mehdi Hassan’s 91st Birthday

ชื่อของ doodle: Mehdi Hassan’s 91st Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Pakistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mehdi-hassans-91st-birthday-6446411150262272-l.png

Müzeyyen Senar’s 100th Birthday

Müzeyyen Senar’s 100th Birthday
Müzeyyen Senar’s 100th Birthday

ชื่อของ doodle: Müzeyyen Senar’s 100th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/muzeyyen-senars-100th-birthday-6189999589425152.2-l.png

วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner

วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner
วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Serbia, Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/emil-berliners-167th-birthday-6230789162270720-l.png

วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai

วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai
วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mrinalini-sarabhais-100th-birthday-5503806354751488-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai”