วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove

วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove
วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Iceland, Ireland, New Zealand, Singapore, Sweden, United Kingdom, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/evelyn-doves-117th-birthday-5768486042206208-l.png

วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs

วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs
วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-earl-scruggs-5680695065182208.3-law.gif

วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba

วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba
วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Brazil, Chile, Cuba, France, Germany, Ireland, Israel, Peru, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mestre-bimbas-119th-birthday-4775644914253824-law.gif

วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe

วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe
วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nigeria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/christy-essien-igbokwes-58th-birthday-4646625505968128-l.png

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

ชื่อของ doodle: Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/chiquinha-gonzagas-171st-birthday-6457836031705088-law.gif

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

ชื่อของ doodle: Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

ชื่อของ doodle: Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein

วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein
วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.08.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/leonard-bernsteins-100th-birthday-4834763864014848-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein”

วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum

วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum
วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 88 ของ Feroza Begum
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/feroza-begums-88th-birthday-6029205543321600.2-l.png

Mehdi Hassan’s 91st Birthday

Mehdi Hassan’s 91st Birthday
Mehdi Hassan’s 91st Birthday

ชื่อของ doodle: Mehdi Hassan’s 91st Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Pakistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mehdi-hassans-91st-birthday-6446411150262272-l.png