วันชาติแคนาดาปี 2012

วันชาติแคนาดาปี 2012
วันชาติแคนาดาปี 2012

ชื่อของ doodle: วันชาติแคนาดาปี 2012
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.07.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/Canada_Day-2012hp.jpg