วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang

วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang
วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Canada, Chile, China, Colombia, Indonesia, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, Sweden, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/zhou-youguangs-112th-birthday-5826412689752064-law.gif

วันเกิดปีที่ 195 ของ Concepción Arenal

วันเกิดปีที่ 195 ของ Concepción Arenal
วันเกิดปีที่ 195 ของ Concepción Arenal

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 195 ของ Concepción Arenal
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.01.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Spain
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/concepcion-arenals-195th-birthday-5654415147008000-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 103 ของ Sohair El Qalamawy

วันเกิดปีที่ 103 ของ Sohair El Qalamawy
วันเกิดปีที่ 103 ของ Sohair El Qalamawy

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 103 ของ Sohair El Qalamawy
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.07.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/sohair-el-qalamawys-103rd-birthday-6280629159198720-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 192 ของ Charles Baudelaire

วันเกิดปีที่ 192 ของ Charles Baudelaire
วันเกิดปีที่ 192 ของ Charles Baudelaire

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 192 ของ Charles Baudelaire
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.04.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/charles_baudelaires_192nd_birthday-1212008-hp.jpg

Ada Lovelace

วันเกิดปีที่ 197 ของ Ada Lovelace
Ada Lovelace

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 197 ของ Ada Lovelace
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.12.2012
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: Ada Lovelace
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/ada_lovelaces_197th_birthday-991005-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 50 ของ Viktor Tsoi

วันเกิดปีที่ 50 ของ Viktor Tsoi
วันเกิดปีที่ 50 ของ Viktor Tsoi

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 50 ของ Viktor Tsoi
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.06.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/Viktor_Tsoi-2012-hp.jpg

วันเกิดของ Ahmad Shawqi

วันเกิดของ Ahmad Shawqi
วันเกิดของ Ahmad Shawqi

ชื่อของ doodle: วันเกิดของ Ahmad Shawqi
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2010
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2010/shawqi10-hp.gif

วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2010

วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2010
วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2010

ชื่อของ doodle: วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2010
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.10.2010
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2010/hangulday10-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 418 ของ Jan Amos Komensky

วันเกิดปีที่ 418 ของ Jan Amos Komensky
วันเกิดปีที่ 418 ของ Jan Amos Komensky

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 418 ของ Jan Amos Komensky
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.03.2010
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Czech Republic, Slovakia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2010/komensky10_hp.gif

วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2008

วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2008
วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2008

ชื่อของ doodle: วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2008
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.10.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/hangul08.gif