วันเกิดปีที่ 88 ของ Fazlur Rahman Khan

วันเกิดปีที่ 88 ของ Fazlur Rahman Khan
วันเกิดปีที่ 88 ของ Fazlur Rahman Khan

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 88 ของ Fazlur Rahman Khan
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.04.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh, Belarus, Colombia, Cuba, Greece, Iceland, Ireland, Japan, Portugal, Singapore, Sweden, Ukraine, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/fazlur-rahman-khans-88th-birthday-5637846806298624.3-hp.jpg

วันชาติกัวเตมาลาปี 2016

วันชาติกัวเตมาลาปี 2016
วันชาติกัวเตมาลาปี 2016

ชื่อของ doodle: วันชาติกัวเตมาลาปี 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.09.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Guatemala
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/guatemala-national-day-2016-5670131721043968-hp.jpg

วันครบรอบ 40 ปีของอนุสาวรีย์แห่งชาติของอินโดนีเซีย

วันครบรอบ 40 ปีของอนุสาวรีย์แห่งชาติของอินโดนีเซีย
วันครบรอบ 40 ปีของอนุสาวรีย์แห่งชาติของอินโดนีเซีย

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 40 ปีของอนุสาวรีย์แห่งชาติของอินโดนีเซีย
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.07.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Indonesia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/40th-anniversary-of-the-national-monument-of-indonesia-5412361259188224-hp.jpg

วันครบรอบปีที่ 77 ของ Cinecittà

วันครบรอบปีที่ 77 ของ Cinecittà
วันครบรอบปีที่ 77 ของ Cinecittà

ชื่อของ doodle: วันครบรอบปีที่ 77 ของ Cinecittà
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.04.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Italy, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/cinecittas-77-anniversary-6260039018872832.2-hp.jpg

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 200 ของ Eugène Viollet-le-Duc

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 200 ของ Eugène Viollet-le-Duc
วันครบรอบวันเกิดปีที่ 200 ของ Eugène Viollet-le-Duc

ชื่อของ doodle: วันครบรอบวันเกิดปีที่ 200 ของ Eugène Viollet-le-Duc
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.01.2014
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/eugene-viollet-le-ducs-200th-birthday-6078230066888704-hp.jpg

เทศกาลส่งความสุข 1 – ยุโรปตะวันออก

เทศกาลส่งความสุข 1 - ยุโรปตะวันออก
เทศกาลส่งความสุข 1 – ยุโรปตะวันออก

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุข 1 – ยุโรปตะวันออก
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.01.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Belarus, Macedonia (FYROM), Russia, Serbia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/holiday-series-1-eastern-europe-4509995773198336-hp.png

เทศกาลส่งความสุขปี 2013 #2

เทศกาลส่งความสุขปี 2013 #2
เทศกาลส่งความสุขปี 2013 #2

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขปี 2013 #2
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.12.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/holiday-series-2013-2-5173241802915840-hp.png

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 100 ของ Kenzo Tange

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 100 ของ Kenzo Tange
วันครบรอบวันเกิดปีที่ 100 ของ Kenzo Tange

ชื่อของ doodle: วันครบรอบวันเกิดปีที่ 100 ของ Kenzo Tange
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.09.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/kenzo_tanges_100th_birthday-2043006-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 151 ของ Claude Debussy

วันเกิดปีที่ 151 ของ Claude Debussy
วันเกิดปีที่ 151 ของ Claude Debussy

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 151 ของ Claude Debussy
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.08.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/claude_debussys_151st_birthday-2009007.2-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 151 ของ Claude Debussy”

วันชาติสิงคโปร์ปี 2013

วันชาติสิงคโปร์ปี 2013
วันชาติสิงคโปร์ปี 2013

ชื่อของ doodle: วันชาติสิงคโปร์ปี 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.08.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/singapore_national_day_2013-2004007-hp.jpg