งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ

ชื่อของ doodle: งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.06.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Ghana, Kenya, New Zealand, Nigeria, South Africa, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/jubilee12-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 166 ของ Peter Carl Fabergé

วันเกิดปีที่ 166 ของ Peter Carl Fabergé
วันเกิดปีที่ 166 ของ Peter Carl Fabergé

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 166 ของ Peter Carl Fabergé
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.05.2012
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/faberge12-hp.jpg

Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003

Queen's Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003
Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003

ชื่อของ doodle: Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.04.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Netherlands
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/queens_day.gif