วันเลือกตั้งรัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กปี 2017

วันเลือกตั้งรัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กปี 2017
วันเลือกตั้งรัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กปี 2017

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งรัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Czechia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/czech-republic-parliamentary-elections-2017-5727533122191360-l.png

วันเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ปี 2017

วันเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ปี 2017
วันเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ปี 2017

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.09.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/new-zealand-elections-2017-5177818748026880-l.png

การเลือกตั้งของนอร์เวย์ปี 2017

การเลือกตั้งของนอร์เวย์ปี 2017
การเลือกตั้งของนอร์เวย์ปี 2017

ชื่อของ doodle: การเลือกตั้งของนอร์เวย์ปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.09.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Norway
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/norway-elections-2017-5958288511336448-l.png

Absentee Voting Reminder 2017 (Germany)

Absentee Voting Reminder 2017 (Germany)
Absentee Voting Reminder 2017 (Germany)

ชื่อของ doodle: Absentee Voting Reminder 2017 (Germany)
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.09.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/voter-registration-day-reminder-germany-6338944768671744-l.png

วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 2)

วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 2)
วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 2)

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 2)
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/france-elections-2017-part-2-5723649079246848.3-l.png

วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 1)

วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 1)
วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 1)

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 1)
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.04.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/france-elections-2017-part-1-5748902211878912.4-l.png

วันเฉลิมฉลอง Henrietta Augusta Dugdale

วันเฉลิมฉลอง Henrietta Augusta Dugdale
วันเฉลิมฉลอง Henrietta Augusta Dugdale

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Henrietta Augusta Dugdale
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-henrietta-augusta-dugdale-5672073300017152-l.png

วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของฟินแลนด์ปี 2017

วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของฟินแลนด์ปี 2017
วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของฟินแลนด์ปี 2017

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของฟินแลนด์ปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.04.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Finland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/finland-municipal-elections-2017-6301478309330944-l.png

วันเลือกตั้งของเนเธอร์แลนด์ปี 2017

วันเลือกตั้งของเนเธอร์แลนด์ปี 2017
วันเลือกตั้งของเนเธอร์แลนด์ปี 2017

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของเนเธอร์แลนด์ปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.03.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Netherlands
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/netherlands-elections-2017-5709741868187648-hp.jpg

Bosnia and Herzegovina Elections 2016

Bosnia and Herzegovina Elections 2016
Bosnia and Herzegovina Elections 2016

ชื่อของ doodle: Bosnia and Herzegovina Elections 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.10.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bosnia & Herzegovina
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/bosnia-and-herzegovina-elections-2016-5087398141624320-hp.jpg