วันเกิดปีที่ 92 ของ Mahasweta Devi

วันเกิดปีที่ 92 ของ Mahasweta Devi
วันเกิดปีที่ 92 ของ Mahasweta Devi

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 92 ของ Mahasweta Devi
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Canada, Chile, Croatia, Greece, Iceland, India, Peru, Singapore, Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mahasweta-devis-92nd-birthday-6448062464524288.2-l.png

วันเกิดปีที่ 161 ของ Emma Ihrer

วันเกิดปีที่ 161 ของ Emma Ihrer
วันเกิดปีที่ 161 ของ Emma Ihrer

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 161 ของ Emma Ihrer
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/emma-ihrers-161st-birthday-4838941827006464-l.png

วันเกิดปีที่ 116 ของมาร์ลีน ดีทริช

วันเกิดปีที่ 116 ของมาร์ลีน ดีทริช
วันเกิดปีที่ 116 ของมาร์ลีน ดีทริช

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 116 ของมาร์ลีน ดีทริช
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.12.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/marlene-dietrichs-116th-birthday-5835864671256576-l.png

วันเกิดปีที่ 93 ของโมฮัมเหม็ด ราฟี่

วันเกิดปีที่ 93 ของโมฮัมเหม็ด ราฟี่
วันเกิดปีที่ 93 ของโมฮัมเหม็ด ราฟี่

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 93 ของโมฮัมเหม็ด ราฟี่
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mohammed-rafis-93th-birthday-5885879699636224.2-l.png

วันนักบุญแอนดรูว์ปี 2017

วันนักบุญแอนดรูว์ปี 2017
วันนักบุญแอนดรูว์ปี 2017

ชื่อของ doodle: วันนักบุญแอนดรูว์ปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/st-andrews-day-2017-5715562192699392-l.png

วันเฉลิมฉลอง Mensch ärgere dich nicht

วันเฉลิมฉลอง Mensch ärgere dich nicht
วันเฉลิมฉลอง Mensch ärgere dich nicht

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Mensch ärgere dich nicht
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Germany, Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-mensch-argere-dich-nicht-5985613537869824-law.gif

Helene Stöcker’s 148th Birthday

Helene Stöcker’s 148th Birthday
Helene Stöcker’s 148th Birthday

ชื่อของ doodle: Helene Stöcker’s 148th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/helene-stockers-148th-birthday-6381924103749632.4-l.png

Sitara Devi’s 97th Birthday

Sitara Devi’s 97th Birthday
Sitara Devi’s 97th Birthday

ชื่อของ doodle: Sitara Devi’s 97th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/sitara-devis-97th-birthday-6469056130449408.5-l.png

Nellie Campobello’s 117th Birthday

Nellie Campobello’s 117th Birthday
Nellie Campobello’s 117th Birthday

ชื่อของ doodle: Nellie Campobello’s 117th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/nellie-campobellos-117th-birthday-5713421596098560-l.png

Hannah Höch’s 128th Birthday

Hannah Höch’s 128th Birthday
Hannah Höch’s 128th Birthday

ชื่อของ doodle: Hannah Höch’s 128th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Austria, Cuba, Germany, Greece, Iceland, Japan, New Zealand, Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hannah-hochs-128th-birthday-4907642756530176-l.png