วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon

วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon
วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alice-salomons-146th-birthday-4616594423545856-l.png

วันครบรอบ 177 ปีของโรงอุปรากร Semper

วันครบรอบ 177 ปีของโรงอุปรากร Semper
วันครบรอบ 177 ปีของโรงอุปรากร Semper

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 177 ปีของโรงอุปรากร Semper
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/177th-anniversary-of-semper-opera-house-5867591494008832-l.png

วันเกิดปีที่ 104 ของ María Félix

วันเกิดปีที่ 104 ของ María Félix
วันเกิดปีที่ 104 ของ María Félix

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 104 ของ María Félix
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iceland, Japan, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Serbia, Singapore, United States, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-felixs-104th-birthday-5182247790444544.2-l.png

วันเกิดปีที่ 115 ของ Kamaladevi Chattopadhyay

วันเกิดปีที่ 115 ของ Kamaladevi Chattopadhyay
วันเกิดปีที่ 115 ของ Kamaladevi Chattopadhyay

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 115 ของ Kamaladevi Chattopadhyay
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/kamaladevi-chattopadhyays-115th-birthday-5444188786130944-l.png

วันเกิดปีที่ 153 ของ Anandi Gopal Joshi

วันเกิดปีที่ 153 ของ Anandi Gopal Joshi
วันเกิดปีที่ 153 ของ Anandi Gopal Joshi

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 153 ของ Anandi Gopal Joshi
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Canada, Chile, Croatia, Greece, Iceland, India, Ireland, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, Slovenia, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/anandi-gopal-joshis-153rd-birthday-6701627435122688.2-l.png

วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani

วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani
วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mario-panis-107th-birthday-4879364280811520.3-l.png

วันเกิดปีที่ 115 ของ Erich Ohser

วันเกิดปีที่ 115 ของ Erich Ohser
วันเกิดปีที่ 115 ของ Erich Ohser

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 115 ของ Erich Ohser
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Germany, Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/erich-ohsers-115th-birthday-5027886665826304.4-l.png

30th Anniversary of Pi Day!

30th Anniversary of Pi Day!
30th Anniversary of Pi Day!

ชื่อของ doodle: 30th Anniversary of Pi Day!
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.03.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/30th-anniversary-of-pi-day-6741047248945152.4-l.png

วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin

วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin
วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.03.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png

วันเฉลิมฉลองดอกเอเดลไวส์

วันเฉลิมฉลองดอกเอเดลไวส์
วันเฉลิมฉลองดอกเอเดลไวส์

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองดอกเอเดลไวส์
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Bulgaria, Estonia, Germany, Greece, Romania, Singapore, Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-the-edelweiss-flower-5309361642536960.3-l.png