วันเกิดปีที่ 100 ของ Dame Cicely Saunders

วันเกิดปีที่ 100 ของ Dame Cicely Saunders
วันเกิดปีที่ 100 ของ Dame Cicely Saunders

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Dame Cicely Saunders
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dame-cicely-saunders-100th-birthday-4915538642862080-l.png

Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Marga Faulstich’s 103rd Birthday

ชื่อของ doodle: Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany, India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/marga-faulstichs-103rd-birthday-5179983537373184-l.png

บอลโลก 2018

ฟุตบอลโลก 2018 - วันที่ 1
บอลโลก 2018

ชื่อของ doodle: ฟุตบอลโลก 2018 – วันที่ 1
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.06.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: บอลโลก 2018
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/world-cup-2018-day-1-5741876039647232-l.png

วันเกิดปีที่ 171 ของ Millicent Fawcett

วันเกิดปีที่ 171 ของ Millicent Fawcett
วันเกิดปีที่ 171 ของ Millicent Fawcett

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 171 ของ Millicent Fawcett
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/millicent-fawcetts-171st-birthday-6601805751386112.2-l.png

วันเกิดปีที่ 101 ของ Heinz Sielmann

วันเกิดปีที่ 101 ของ Heinz Sielmann
วันเกิดปีที่ 101 ของ Heinz Sielmann

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 101 ของ Heinz Sielmann
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Belarus, Chile, Germany, Ireland, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/heinz-sielmanns-101st-birthday-5075247874179072.3-l.png

วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy

วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy
วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner

วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner
วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Serbia, Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/emil-berliners-167th-birthday-6230789162270720-l.png

วันเกิดปีที่ 95 ของ Sam Selvon

วันเกิดปีที่ 95 ของ Sam Selvon
วันเกิดปีที่ 95 ของ Sam Selvon

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 95 ของ Sam Selvon
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sam-selvons-95th-birthday-4907112789442560-l.png

วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes

วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes
วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alfonso-reyes-129th-birthday-5903769010176000-l.png

วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche

วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche
วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.05.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-reiches-115th-birthday-6296766839259136-law.gif