วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe

วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe
วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-james-wong-howe-5981428998209536-l.png

วันเกิดปีที่ 150 ของ Pencho Slaveykov

วันเกิดปีที่ 150 ของ Pencho Slaveykov
วันเกิดปีที่ 150 ของ Pencho Slaveykov

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 150 ของ Pencho Slaveykov
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.04.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bulgaria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/pencho-slaveykovs-150th-birthday-5184701800120320-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 17 ของ Xiaolüren

วันเกิดปีที่ 17 ของ Xiaolüren
วันเกิดปีที่ 17 ของ Xiaolüren

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 17 ของ Xiaolüren
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.03.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Taiwan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/xiaolurens-17th-birthday-5185114826866688.2-hp.gif

วันเกิดปีที่ 90 ของ José Alfredo Jiménez

วันเกิดปีที่ 90 ของ José Alfredo Jiménez
วันเกิดปีที่ 90 ของ José Alfredo Jiménez

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 90 ของ José Alfredo Jiménez
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.01.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/jose-alfredo-jimenezs-90th-birthday-4883794869878784-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 89 ของ Gaspar Henaine (Capulina)

วันเกิดปีที่ 89 ของ Gaspar Henaine (Capulina)
วันเกิดปีที่ 89 ของ Gaspar Henaine (Capulina)

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 89 ของ Gaspar Henaine (Capulina)
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.01.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/gaspar-henaine-capulinas-89th-birthday-6330882830893056-hp.jpg

วันชาติโรมาเนียปี 2014

วันชาติโรมาเนียปี 2014
วันชาติโรมาเนียปี 2014

ชื่อของ doodle: วันชาติโรมาเนียปี 2014
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.12.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Romania
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/romanian-national-day-2014-5638710032859136-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 102 ของ Mahmoud Shokoko

วันเกิดปีที่ 102 ของ Mahmoud Shokoko
วันเกิดปีที่ 102 ของ Mahmoud Shokoko

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 102 ของ Mahmoud Shokoko
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.05.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/mahmoud-shokokos-102nd-birthday-born-1912-6284263708164096.6-hp.gif

วันเกิดปีที่ 117 ของ Pixinguinha (เกิดในปี 1897)

วันเกิดปีที่ 117 ของ Pixinguinha (เกิดในปี 1897)
วันเกิดปีที่ 117 ของ Pixinguinha (เกิดในปี 1897)

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 117 ของ Pixinguinha (เกิดในปี 1897)
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.04.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/pixinguinhas-117th-birthday-born-1897-5663760119234560.2-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 100 ของ Octavio Paz (เกิดปี 1914)

วันเกิดปีที่ 100 ของ Octavio Paz (เกิดปี 1914)
วันเกิดปีที่ 100 ของ Octavio Paz (เกิดปี 1914)

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Octavio Paz (เกิดปี 1914)
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.03.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Belize, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spain, Uruguay, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/octavio-pazs-100th-birthday-born-1914-5210010816610304-hp.jpg

วันของเหล่าผู้ตาย (Day of the Dead) ปี 2013

วันของเหล่าผู้ตาย (Day of the Dead) ปี 2013
วันของเหล่าผู้ตาย (Day of the Dead) ปี 2013

ชื่อของ doodle: วันของเหล่าผู้ตาย (Day of the Dead) ปี 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.11.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/day-of-the-dead-2013-6205506188214272-hp.jpg