วันเกิดปีที่ 156 ของ Emmeline Pankhurst

วันเกิดปีที่ 156 ของ Emmeline Pankhurst
วันเกิดปีที่ 156 ของ Emmeline Pankhurst

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 156 ของ Emmeline Pankhurst
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.07.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/emmeline-pankhursts-156th-birthday-5135289961938944-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 126 ของ Erwin Schrödinger

วันเกิดปีที่ 126 ของ Erwin Schrödinger
วันเกิดปีที่ 126 ของ Erwin Schrödinger

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 126 ของ Erwin Schrödinger
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.08.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/erwin_schrdingers_126th_birthday-2002007-hp.jpg

Queens Day 2013

Queens Day 2013
Queens Day 2013

ชื่อของ doodle: Queens Day 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.04.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Indonesia, Netherlands, Suriname
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/queens_day_2013-1431005-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 306 ของ Leonhard Euler

วันเกิดปีที่ 306 ของ Leonhard Euler
วันเกิดปีที่ 306 ของ Leonhard Euler

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 306 ของ Leonhard Euler
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.04.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/leonhard_eulers_306th_birthday-1573005-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 306 ของ Leonhard Euler”

วันประกาศอิสรภาพของบังคลาเทศปี 2013

วันประกาศอิสรภาพของบังคลาเทศปี 2013
วันประกาศอิสรภาพของบังคลาเทศปี 2013

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของบังคลาเทศปี 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.03.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/bangladesh_independence_day_2013-1112005-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 150 ของ Adalbert Czerny

วันเกิดปีที่ 150 ของ Adalbert Czerny
วันเกิดปีที่ 150 ของ Adalbert Czerny

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 150 ของ Adalbert Czerny
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.03.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Germany, Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/adalbert_czernys_150th_birthday-1110005-hp.jpg

วันนักบุญเดวิดปี 2013

วันนักบุญเดวิดปี 2013
วันนักบุญเดวิดปี 2013

ชื่อของ doodle: วันนักบุญเดวิดปี 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.03.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/st_davids_day_2013-1060005-hp.jpg

วันประกาศอิสรภาพของคาซัคสถานปี 2011

วันประกาศอิสรภาพของคาซัคสถานปี 2011
วันประกาศอิสรภาพของคาซัคสถานปี 2011

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของคาซัคสถานปี 2011
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.12.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Kazakhstan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/kazakhstan_independence_day-2011-hp.jpg