วันพ่อปี 2005

วันพ่อปี 2005
วันพ่อปี 2005

ชื่อของ doodle: วันพ่อปี 2005
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.06.2005
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Canada, Chile, France, Netherlands, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2005/fathersday05.gif

วันพ่อปี 2004

วันพ่อปี 2004
วันพ่อปี 2004

ชื่อของ doodle: วันพ่อปี 2004
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.06.2004
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2004/fathersday04.gif

วันพ่อปี 2003

วันพ่อปี 2003
วันพ่อปี 2003

ชื่อของ doodle: วันพ่อปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.06.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/fathersday03.gif