วันเฉลิมฉลองเมืองฮอยอัน

วันเฉลิมฉลองเมืองฮอยอัน
วันเฉลิมฉลองเมืองฮอยอัน

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองเมืองฮอยอัน
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.07.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-hoi-an-6003111515652096.4-l.png

หัวลำโพง

วันครบรอบ 103 ปีของสถานีรถไฟหัวลำโพง
หัวลำโพง

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 103 ปีของสถานีรถไฟหัวลำโพง
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.06.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: หัวลำโพง
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/103rd-anniversary-of-hua-lamphong-5947094270476288.2-l.png

วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda

วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda
วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/145th-anniversary-of-lacerdas-elevator-opening-6116804085678080-l.png

วันชาติออสเตรียปี 2018

วันชาติออสเตรียปี 2018
วันชาติออสเตรียปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติออสเตรียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/austria-national-day-2018-5308983148544000-l.png

วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani

วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani
วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mario-panis-107th-birthday-4879364280811520.3-l.png

วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2017

วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2017
วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2017

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Morocco
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/morocco-independence-day-2017-5077004020875264-l.png

วันแรงงานปี 2017 (สหรัฐอเมริกา)

วันแรงงานปี 2017 (สหรัฐอเมริกา)
วันแรงงานปี 2017 (สหรัฐอเมริกา)

ชื่อของ doodle: วันแรงงานปี 2017 (สหรัฐอเมริกา)
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.09.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/labor-day-2017-united-states-4842074611384320-l.png

วันแรงงานปี 2017

วันแรงงานปี 2017
วันแรงงานปี 2017

ชื่อของ doodle: วันแรงงานปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.05.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/labour-day-2017-5652471069278208-l.png

วันเกิดปีที่ 88 ของ Fazlur Rahman Khan

วันเกิดปีที่ 88 ของ Fazlur Rahman Khan
วันเกิดปีที่ 88 ของ Fazlur Rahman Khan

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 88 ของ Fazlur Rahman Khan
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.04.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh, Belarus, Colombia, Cuba, Greece, Iceland, Ireland, Japan, Portugal, Singapore, Sweden, Ukraine, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/fazlur-rahman-khans-88th-birthday-5637846806298624.3-hp.jpg

Hassan Fathy’s 117th Birthday

Hassan Fathy’s 117th Birthday
Hassan Fathy’s 117th Birthday

ชื่อของ doodle: Hassan Fathy’s 117th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.03.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hassan-fathys-117th-birthday-5734203317551104-hp.gif