วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo

วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo
วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dolores-olmedos-110th-birthday-5723789210943488-l.png

วันเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 400 ของ Murillo

วันเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 400 ของ Murillo
วันเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 400 ของ Murillo

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 400 ของ Murillo
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.11.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-400o-of-murillo-5901104519839744-l.png

วันชาติออสเตรียปี 2018

วันชาติออสเตรียปี 2018
วันชาติออสเตรียปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติออสเตรียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/austria-national-day-2018-5308983148544000-l.png

วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman

วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman
วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/shamsur-rahmans-89th-birthday-6334008098029568-law.gif

Gerda Taro’s 108th Birthday

Gerda Taro’s 108th Birthday
Gerda Taro’s 108th Birthday

ชื่อของ doodle: Gerda Taro’s 108th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.08.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Chile, China, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, Sweden, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gerda-taros-108th-birthday-6208421375246336.2-l.png

Athos Bulcão’s 100th Birthday

Athos Bulcão’s 100th Birthday
Athos Bulcão’s 100th Birthday

ชื่อของ doodle: Athos Bulcão’s 100th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/athos-bulcaos-100th-birthday-4731963419131904.2-law.gif

วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe

วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe
วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-james-wong-howe-5981428998209536-l.png

วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy

วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy
วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai

วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai
วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mrinalini-sarabhais-100th-birthday-5503806354751488-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai”

วันเกิดปีที่ 148 ของ Dadasaheb Phalke

วันเกิดปีที่ 148 ของ Dadasaheb Phalke
วันเกิดปีที่ 148 ของ Dadasaheb Phalke

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 148 ของ Dadasaheb Phalke
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Canada, India, New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dadasaheb-phalkes-148th-birthday-6132383408455680.2-l.png