วันเกิดปีที่ 73 ของ Rosy Afsari

วันเกิดปีที่ 73 ของ Rosy Afsari
วันเกิดปีที่ 73 ของ Rosy Afsari

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 73 ของ Rosy Afsari
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.04.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/rosy-afsaris-73rd-birthday-6272953875431424.2-l.png

วันเกิดปีที่ 95 ของ Inji Aflatoun

วันเกิดปีที่ 95 ของ Inji Aflatoun
วันเกิดปีที่ 95 ของ Inji Aflatoun

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 95 ของ Inji Aflatoun
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.04.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/inji-aflatouns-95th-birthday-6229351602323456-l.png

วันเกิดปีที่ 80 ของ Novera Ahmed

วันเกิดปีที่ 80 ของ Novera Ahmed
วันเกิดปีที่ 80 ของ Novera Ahmed

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 80 ของ Novera Ahmed
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.03.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/novera-ahmeds-80th-birthday-5701189206278144-l.png

วันเกิดปีที่ 86 ของ Madhubala

วันเกิดปีที่ 86 ของ Madhubala
วันเกิดปีที่ 86 ของ Madhubala

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 86 ของ Madhubala
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.02.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/madhubalas-86th-birthday-5205536088784896-l.png

วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo

วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo
วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dolores-olmedos-110th-birthday-5723789210943488-l.png

วันเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 400 ของ Murillo

วันเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 400 ของ Murillo
วันเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 400 ของ Murillo

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 400 ของ Murillo
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.11.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-400o-of-murillo-5901104519839744-l.png

วันชาติออสเตรียปี 2018

วันชาติออสเตรียปี 2018
วันชาติออสเตรียปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติออสเตรียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/austria-national-day-2018-5308983148544000-l.png

วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman

วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman
วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/shamsur-rahmans-89th-birthday-6334008098029568-law.gif

Gerda Taro’s 108th Birthday

Gerda Taro’s 108th Birthday
Gerda Taro’s 108th Birthday

ชื่อของ doodle: Gerda Taro’s 108th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.08.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Chile, China, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, Sweden, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gerda-taros-108th-birthday-6208421375246336.2-l.png

Athos Bulcão’s 100th Birthday

Athos Bulcão’s 100th Birthday
Athos Bulcão’s 100th Birthday

ชื่อของ doodle: Athos Bulcão’s 100th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/athos-bulcaos-100th-birthday-4731963419131904.2-law.gif