วันแห่งความรักของบราซิล (Dia dos Namorados) ปี 2018

วันแห่งความรักของบราซิล (Dia dos Namorados) ปี 2018
วันแห่งความรักของบราซิล (Dia dos Namorados) ปี 2018

ชื่อของ doodle: วันแห่งความรักของบราซิล (Dia dos Namorados) ปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dia-dos-namorados-2018-5894886078283776.3-l.png

เทศกาลแห่งความรักของจีน (Qixi) / เกาหลี (Chilseok)

เทศกาลแห่งความรักของจีน (Qixi) / เกาหลี (Chilseok)
เทศกาลแห่งความรักของจีน (Qixi) / เกาหลี (Chilseok)

ชื่อของ doodle: เทศกาลแห่งความรักของจีน (Qixi) / เกาหลี (Chilseok)
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.08.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brunei, China, Hong Kong, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/qixi_festival__chilseok_-2009005-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “เทศกาลแห่งความรักของจีน (Qixi) / เกาหลี (Chilseok)”

วันแห่งความรักของชาวยิว (Tu B’Av) 2013

วันแห่งความรักของชาวยิว (Tu B'Av) 2013
วันแห่งความรักของชาวยิว (Tu B’Av) 2013

ชื่อของ doodle: วันแห่งความรักของชาวยิว (Tu B’Av) 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.07.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Israel
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/tu_bav_2013-1999005-hp.jpg