วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein

วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein
วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.01.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sergei-eisensteins-120th-birthday-5380775741489152-law.gif

วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado

วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado
วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bulgaria, Chile, Croatia, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, Mexico, Peru, Sweden, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/katy-jurados-94th-birthday-5562889569042432-l.png

วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang

วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang
วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Canada, Chile, China, Colombia, Indonesia, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, Sweden, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/zhou-youguangs-112th-birthday-5826412689752064-law.gif

วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton

วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton
วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Chile, Greece, Iceland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, South Africa, Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alan-patons-115th-birthday-5383574449553408.2-l.png

วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia

วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia
วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fearless-nadias-110th-birthday-6631863979343872.2-l.png

วันเกิดปีที่ 161 ของ Emma Ihrer

วันเกิดปีที่ 161 ของ Emma Ihrer
วันเกิดปีที่ 161 ของ Emma Ihrer

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 161 ของ Emma Ihrer
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/emma-ihrers-161st-birthday-4838941827006464-l.png

วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa

วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa
วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 113 ของ Kuppali Venkatappa Puttappa
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/kuppali-venkatappa-puttappas-113th-birthday-6430765557481472-l.png

วันเกิดปีที่ 116 ของมาร์ลีน ดีทริช

วันเกิดปีที่ 116 ของมาร์ลีน ดีทริช
วันเกิดปีที่ 116 ของมาร์ลีน ดีทริช

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 116 ของมาร์ลีน ดีทริช
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.12.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/marlene-dietrichs-116th-birthday-5835864671256576-l.png

วันเกิดปีที่ 135 ของมักซ์ บอร์น

วันเกิดปีที่ 135 ของมักซ์ บอร์น
วันเกิดปีที่ 135 ของมักซ์ บอร์น

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 135 ของมักซ์ บอร์น
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.12.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/max-borns-135th-birthday-6605540930093056.2-l.png

วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา

วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา
วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองกราเซีย เดเลดดา
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Italy
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/grazia-deleddas-146th-birthday-5123062327410688.3-l.png