วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon

วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon
วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alice-salomons-146th-birthday-4616594423545856-l.png

วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık

วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık
วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 104 ของ Orhan Veli Kanık
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/orhan-veli-kanks-104th-birthday-6094338051276800.2-law.gif

วันเกิดปีที่ 114 ของ K. L. Saigal

วันเกิดปีที่ 114 ของ K. L. Saigal
วันเกิดปีที่ 114 ของ K. L. Saigal

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 114 ของ K. L. Saigal
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/k-l-saigals-114th-birthday-4586126462418944.2-l.png

วันเกิดปีที่ 104 ของ María Félix

วันเกิดปีที่ 104 ของ María Félix
วันเกิดปีที่ 104 ของ María Félix

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 104 ของ María Félix
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iceland, Japan, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Serbia, Singapore, United States, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-felixs-104th-birthday-5182247790444544.2-l.png

วันเกิดปีที่ 325 ของ John Harrison

วันเกิดปีที่ 325 ของ John Harrison
วันเกิดปีที่ 325 ของ John Harrison

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 325 ของ John Harrison
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bulgaria, Chile, Czechia, Estonia, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Peru, Portugal, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/john-harrisons-325th-birthday-5799427074686976-l.png

วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani

วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani
วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 107 ของ Mario Pani
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mario-panis-107th-birthday-4879364280811520.3-l.png

วันเกิดปีที่ 310 ของ Hannah Glasse

วันเกิดปีที่ 310 ของ Hannah Glasse
วันเกิดปีที่ 310 ของ Hannah Glasse

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 310 ของ Hannah Glasse
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Bolivia, Costa Rica, Croatia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iceland, Japan, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Serbia, Singapore, Slovenia, Sweden, United Kingdom, United States, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/hannah-glasses-310th-birthday-5894265455509504.4-l.png

วันเกิดปีที่ 102 ของ Ustad Bismillah Khan

วันเกิดปีที่ 102 ของ Ustad Bismillah Khan
วันเกิดปีที่ 102 ของ Ustad Bismillah Khan

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 102 ของ Ustad Bismillah Khan
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/ustad-bismillah-khans-102nd-birthday-6753651837108224.2-l.png

วันเกิดปีที่ 52 ของ Isidro Baldenegro López

วันเกิดปีที่ 52 ของ Isidro Baldenegro López
วันเกิดปีที่ 52 ของ Isidro Baldenegro López

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 52 ของ Isidro Baldenegro López
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/isidro-baldenegro-lopezs-52nd-birthday-4994632076230656.3-l.png

วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin

วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin
วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.03.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png