วันเกิดปีที่ 100 ของ Dame Cicely Saunders

วันเกิดปีที่ 100 ของ Dame Cicely Saunders
วันเกิดปีที่ 100 ของ Dame Cicely Saunders

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Dame Cicely Saunders
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dame-cicely-saunders-100th-birthday-4915538642862080-l.png

Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Marga Faulstich’s 103rd Birthday

ชื่อของ doodle: Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany, India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/marga-faulstichs-103rd-birthday-5179983537373184-l.png

วันเกิดปีที่ 123 ของ Eugénie Brazier

วันเกิดปีที่ 123 ของ Eugénie Brazier
วันเกิดปีที่ 123 ของ Eugénie Brazier

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 123 ของ Eugénie Brazier
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Chile, Croatia, France, Greece, Iceland, Ireland, Israel, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/eugenie-braziers-123rd-birthday-5918083129540608.5-l.png

วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe

วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe
วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง James Wong Howe
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-james-wong-howe-5981428998209536-l.png

วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy

วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy
วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

วันเฉลิมฉลอง Abraham Ortelius

วันเฉลิมฉลอง Abraham Ortelius
วันเฉลิมฉลอง Abraham Ortelius

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Abraham Ortelius
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.05.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-abraham-ortelius-4851760517611520.3-law.gif

วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner

วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner
วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 167 ของ Emil Berliner
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Serbia, Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/emil-berliners-167th-birthday-6230789162270720-l.png

วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes

วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes
วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alfonso-reyes-129th-birthday-5903769010176000-l.png

วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai

วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai
วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mrinalini-sarabhais-100th-birthday-5503806354751488-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 100 ของ Mrinalini Sarabhai”

วันเกิดปีที่ 148 ของ Dadasaheb Phalke

วันเกิดปีที่ 148 ของ Dadasaheb Phalke
วันเกิดปีที่ 148 ของ Dadasaheb Phalke

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 148 ของ Dadasaheb Phalke
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Canada, India, New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dadasaheb-phalkes-148th-birthday-6132383408455680.2-l.png