วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova

วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova
วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.02.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/lyubov-orlovas-117th-birthday-5661247453265920.2-l.png

วันเกิดปีที่ 94 ของ Abdul Hafeez Kardar

วันเกิดปีที่ 94 ของ Abdul Hafeez Kardar
วันเกิดปีที่ 94 ของ Abdul Hafeez Kardar

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 94 ของ Abdul Hafeez Kardar
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Pakistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/abdul-hafeez-kardars-94th-birthday-6243645018603520-l.png

วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove

วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove
วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Iceland, Ireland, New Zealand, Singapore, Sweden, United Kingdom, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/evelyn-doves-117th-birthday-5768486042206208-l.png

วันเกิดปีที่ 84 ของ Hanif Mohammad

วันเกิดปีที่ 84 ของ Hanif Mohammad
วันเกิดปีที่ 84 ของ Hanif Mohammad

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 84 ของ Hanif Mohammad
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Pakistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/hanif-mohammads-84th-birthday-6651761321312256.5-l.png

วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo

วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo
วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 110 ของ Dolores Olmedo
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dolores-olmedos-110th-birthday-5723789210943488-l.png

Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday

Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday
Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday

ชื่อของ doodle: Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Indonesia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-walanda-maramis-146th-birthday-5765245711679488-l.png

วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba

วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba
วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Brazil, Chile, Cuba, France, Germany, Ireland, Israel, Peru, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mestre-bimbas-119th-birthday-4775644914253824-law.gif

วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe

วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe
วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 58 ของ Christy Essien Igbokwe
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nigeria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/christy-essien-igbokwes-58th-birthday-4646625505968128-l.png

วันเกิดปีที่ 62 ของ Stella Adadevoh

วันเกิดปีที่ 62 ของ Stella Adadevoh
วันเกิดปีที่ 62 ของ Stella Adadevoh

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 62 ของ Stella Adadevoh
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nigeria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/stella-adadevohs-62nd-birthday-6403099894743040.2-l.png

วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong

วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong
วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Canada, Chile, Germany, Hong Kong, Iceland, India, Japan, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/tyrus-wongs-108th-birthday-6464919774953472-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong”