วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein

วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein
วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.01.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sergei-eisensteins-120th-birthday-5380775741489152-law.gif

ครูเอื้อ สุนทรสนาน

วันเกิดปีที่ 108 ของครูเอื้อ สุนทรสนาน
ครูเอื้อ สุนทรสนาน

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 108 ของครูเอื้อ สุนทรสนาน
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: ครูเอื้อ สุนทรสนาน
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/eua-sunthornsanans-108th-birthday-6396447997034496-l.png

วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado

วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado
วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bulgaria, Chile, Croatia, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, Mexico, Peru, Sweden, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/katy-jurados-94th-birthday-5562889569042432-l.png

วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia

วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia
วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fearless-nadias-110th-birthday-6631863979343872.2-l.png

Celebrating Selena Quintanilla

Celebrating Selena Quintanilla
Celebrating Selena Quintanilla

ชื่อของ doodle: Celebrating Selena Quintanilla
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Puerto Rico, United States, Uruguay, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-selena-quintanilla-5675914974199808.4-l.png

อ่านเพิ่มเติม “Celebrating Selena Quintanilla”

Carmen Miranda’s 108th Birthday

Carmen Miranda's 108th Birthday
Carmen Miranda’s 108th Birthday

ชื่อของ doodle: Carmen Miranda’s 108th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.02.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Greece, Hungary, Ireland, Kazakhstan, Lithuania, Peru, Portugal, Russia, Serbia, South Korea, United Kingdom, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/carmen-mirandas-108th-birthday-6367640367923200-hp.jpg

วันครบรอบ 43 ปีของภาพยนตร์เรื่อง “Ivan Vasilievich: Back to the Future”

วันครบรอบ 43 ปีของภาพยนตร์เรื่อง
วันครบรอบ 43 ปีของภาพยนตร์เรื่อง “Ivan Vasilievich: Back to the Future”

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 43 ปีของภาพยนตร์เรื่อง “Ivan Vasilievich: Back to the Future”
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.09.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Kazakhstan, Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/43rd-anniversary-of-the-film-ivan-vasilievich-back-to-the-future-5727370557259776-hp.png

วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves

วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves
วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dercy-goncalvess-99th-birthday-5422470465060864-hp.jpg

Derçy Gonçalves’s 109th birthday

Derçy Gonçalves’s 109th birthday
Derçy Gonçalves’s 109th birthday

ชื่อของ doodle: Derçy Gonçalves’s 109th birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dercy-goncalvess-99th-birthday-5422470465060864-hp.jpg

Dercy Gonçalves’ 109th birthday

Dercy Gonçalves’ 109th birthday
Dercy Gonçalves’ 109th birthday

ชื่อของ doodle: Dercy Gonçalves’ 109th birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dercy-goncalvess-99th-birthday-5422470465060864-hp.jpg