เหมายันปี 2018 (ซีกโลกใต้)

เหมายันปี 2018 (ซีกโลกใต้)
เหมายันปี 2018 (ซีกโลกใต้)

ชื่อของ doodle: เหมายันปี 2018 (ซีกโลกใต้)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Chile
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/winter-solstice-2018-southern-hemisphere-5351115703975936-law.gif

กีฬาพาราลิมปิก 2018

พาราลิมปิกปี 2018
กีฬาพาราลิมปิก 2018

ชื่อของ doodle: พาราลิมปิกปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.03.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: กีฬาพาราลิมปิก 2018
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018

Doodle Snow Games - วันที่ 1
โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018

ชื่อของ doodle: Doodle Snow Games – วันที่ 1
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.02.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-1-4597519198715904.2-l.png

อ่านเพิ่มเติม “โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018”

ทักษิณายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)

ทักษิณายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)
ทักษิณายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)

ชื่อของ doodle: ทักษิณายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.12.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/winter-solstice-2017-northern-hemisphere-5368746536337408-law.gif

วันแรกของฤดูหนาวปี 2017 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)

วันแรกของฤดูหนาวปี 2017 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
วันแรกของฤดูหนาวปี 2017 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันแรกของฤดูหนาวปี 2017 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/first-day-of-winter-2017-australia-new-zealand-6409831324844032-law.gif

เหมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)

เหมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)
เหมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)

ชื่อของ doodle: เหมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/winter-solstice-2017-southern-hemisphere-5679855445213184-law.gif

Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)

Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)
Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)

ชื่อของ doodle: Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.12.2016
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/winter-solstice-2016-northern-hemisphere-4788310770712576-hp.gif

โจน ไอเกน

วันเกิดปีที่ 91 ของ Joan Aiken
โจน ไอเกน

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 91 ของ Joan Aiken
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.09.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Chile, Hong Kong, Iceland, Lithuania, Peru, Singapore, Taiwan, Thailand, United Kingdom
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: โจน ไอเกน
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/joan-aikens-91st-birthday-5686280583118848-hp.jpg

ทักษิณายันปี 2014 (ซีกโลกเหนือ)

ทักษิณายันปี 2014 (ซีกโลกเหนือ)
ทักษิณายันปี 2014 (ซีกโลกเหนือ)

ชื่อของ doodle: ทักษิณายันปี 2014 (ซีกโลกเหนือ)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.12.2014
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/winter-solstice-2014-5734152259239936-hp.gif

วันครบรอบของอุณหภูมิที่หนาวเย็นที่สุดที่บันทึกได้ในแคนาดา

วันครบรอบของอุณหภูมิที่หนาวเย็นที่สุดที่บันทึกได้ในแคนาดา
วันครบรอบของอุณหภูมิที่หนาวเย็นที่สุดที่บันทึกได้ในแคนาดา

ชื่อของ doodle: วันครบรอบของอุณหภูมิที่หนาวเย็นที่สุดที่บันทึกได้ในแคนาดา
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.02.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/anniversary-of-the-coldest-temperature-ever-recorded-in-canada-5737634865348608.2-hp.png