วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang

วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang
วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Canada, Chile, China, Colombia, Indonesia, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, Sweden, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/zhou-youguangs-112th-birthday-5826412689752064-law.gif

วันภาษาเกาหลีปี 2014

วันภาษาเกาหลีปี 2014
วันภาษาเกาหลีปี 2014

ชื่อของ doodle: วันภาษาเกาหลีปี 2014
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.10.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/hangul-proclamation-day-2014-5152379880079360-hp.jpg

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ

ชื่อของ doodle: วันภาษาไทยแห่งชาติ
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.07.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/national_thai_language_day_-2003006-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 505 ของ Primož Trubar

วันเกิดปีที่ 505 ของ Primož Trubar
วันเกิดปีที่ 505 ของ Primož Trubar

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 505 ของ Primož Trubar
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.06.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Slovenia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/primo_trubars_505th_birthday-1524005-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 155 ของ Eliezer Ben Yehuda

วันเกิดปีที่ 155 ของ Eliezer Ben Yehuda
วันเกิดปีที่ 155 ของ Eliezer Ben Yehuda

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 155 ของ Eliezer Ben Yehuda
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.01.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Israel
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/eliezer_ben_yehudas_155th_birthday-1009005-hp.jpg

วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2008

วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2008
วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2008

ชื่อของ doodle: วันฮันกึล (วันภาษาเกาหลี) ปี 2008
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.10.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/hangul08.gif