วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs

วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs
วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-earl-scruggs-5680695065182208.3-law.gif

วันชาติกาตาร์ปี 2018

วันชาติกาตาร์ปี 2018
วันชาติกาตาร์ปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติกาตาร์ปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Qatar
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/qatar-national-day-2018-6736062268309504-law.gif

วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba

วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba
วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 119 ของ Mestre Bimba
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Brazil, Chile, Cuba, France, Germany, Ireland, Israel, Peru, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mestre-bimbas-119th-birthday-4775644914253824-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของเลบานอนปี 2018

วันประกาศอิสรภาพของเลบานอนปี 2018
วันประกาศอิสรภาพของเลบานอนปี 2018

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของเลบานอนปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Lebanon
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lebanon-independence-day-2018-4856915963150336-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018

วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018
วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Latvia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/latvia-independence-day-2018-6669519668903936-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2018

วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2018
วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2018

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Morocco
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/morocco-independence-day-2018-5210378215620608-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของปานามาปี 2018

วันประกาศอิสรภาพของปานามาปี 2018
วันประกาศอิสรภาพของปานามาปี 2018

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของปานามาปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Panama
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/panama-independence-day-2018-5325969073111040-law.gif

วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong

วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong
วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Canada, Chile, Germany, Hong Kong, Iceland, India, Japan, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/tyrus-wongs-108th-birthday-6464919774953472-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong”

วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman

วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman
วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/shamsur-rahmans-89th-birthday-6334008098029568-law.gif

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

ชื่อของ doodle: Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/chiquinha-gonzagas-171st-birthday-6457836031705088-law.gif