วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018

วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018
วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Latvia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/latvia-independence-day-2018-6669519668903936-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2018

วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2018
วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2018

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Morocco
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/morocco-independence-day-2018-5210378215620608-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของปานามาปี 2018

วันประกาศอิสรภาพของปานามาปี 2018
วันประกาศอิสรภาพของปานามาปี 2018

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของปานามาปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Panama
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/panama-independence-day-2018-5325969073111040-law.gif

วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong

วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong
วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Canada, Chile, Germany, Hong Kong, Iceland, India, Japan, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/tyrus-wongs-108th-birthday-6464919774953472-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 108 ของ Tyrus Wong”

วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman

วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman
วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/shamsur-rahmans-89th-birthday-6334008098029568-law.gif

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

ชื่อของ doodle: Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/chiquinha-gonzagas-171st-birthday-6457836031705088-law.gif

20 ปี Google

วันเกิดปีที่ 20 ของ Google
20 ปี Google

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 20 ของ Google
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.09.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: 20 ปี Google
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/googles-20th-birthday-6342583134453760.4-l.png

อ่านเพิ่มเติม “20 ปี Google”

วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein

วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein
วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.08.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/leonard-bernsteins-100th-birthday-4834763864014848-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 100 ของ Leonard Bernstein”

เอเชียนเกมส์ 2018

เอเชียนเกมส์ปี 2018
เอเชียนเกมส์ 2018

ชื่อของ doodle: เอเชียนเกมส์ปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.08.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: เอเชียนเกมส์ 2018
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/2018-asian-games-6501582823751680.2-law.gif

National Liberation Day of Korea 2018

National Liberation Day of Korea 2018
National Liberation Day of Korea 2018

ชื่อของ doodle: National Liberation Day of Korea 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.08.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/national-liberation-day-of-korea-2018-5697243024719872-law.gif