วันชาตินอร์เวย์ปี 2018

วันชาตินอร์เวย์ปี 2018
วันชาตินอร์เวย์ปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาตินอร์เวย์ปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Norway
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/norway-national-day-2018-5848855034724352-law.gif

วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche

วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche
วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.05.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-reiches-115th-birthday-6296766839259136-law.gif

วัน Yom Ha’atzmaut ปี 2018

วัน Yom Ha'atzmaut ปี 2018
วัน Yom Ha’atzmaut ปี 2018

ชื่อของ doodle: วัน Yom Ha’atzmaut ปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Israel
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/yom-haatzmaut-2018-6280955319812096.2-law.gif

วันเกิดปีที่ 86 ของ Omar Sharif

วันเกิดปีที่ 86 ของ Omar Sharif
วันเกิดปีที่ 86 ของ Omar Sharif

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 86 ของ Omar Sharif
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.04.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/omar-sharifs-86th-birthday-5009066723115008-law.gif

วันเกิดปีที่ 53 ของ Nazia Hassan

วันเกิดปีที่ 53 ของ Nazia Hassan
วันเกิดปีที่ 53 ของ Nazia Hassan

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 53 ของ Nazia Hassan
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Canada, Iceland, New Zealand, Pakistan, Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/nazia-hassans-53rd-birthday-5085760611942400.2-law.gif

วันศารทวิษุวัตปี 2018

วันศารทวิษุวัตปี 2018
วันศารทวิษุวัตปี 2018

ชื่อของ doodle: วันศารทวิษุวัตปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Brazil, Chile, New Zealand, Peru, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fall-equinox-2018-6545460612300800.4-law.gif

วันวสันตวิษุวัตปี 2018

วันวสันตวิษุวัตปี 2018
วันวสันตวิษุวัตปี 2018

ชื่อของ doodle: วันวสันตวิษุวัตปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.03.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/spring-equinox-2018-5263345362927616.2-law.gif

กีฬาพาราลิมปิก 2018

พาราลิมปิกปี 2018
กีฬาพาราลิมปิก 2018

ชื่อของ doodle: พาราลิมปิกปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.03.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: กีฬาพาราลิมปิก 2018
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

วันชาติเซอร์เบียปี 2018

วันชาติเซอร์เบียปี 2018
วันชาติเซอร์เบียปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติเซอร์เบียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Serbia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/serbia-national-day-2018-5950280016330752-law.gif

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018

Doodle Snow Games - วันที่ 1
โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018

ชื่อของ doodle: Doodle Snow Games – วันที่ 1
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.02.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-1-4597519198715904.2-l.png

อ่านเพิ่มเติม “โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018”