วันเกิดปีที่ 106 ของ Mufidah Abdul Rahman

วันเกิดปีที่ 106 ของ Mufidah Abdul Rahman
วันเกิดปีที่ 106 ของ Mufidah Abdul Rahman

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 106 ของ Mufidah Abdul Rahman
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/mufidah-abdul-rahmans-106th-birthday-6753651837108262.2-law.gif

วันหยุดปี 2020 (ยุโรปตะวันออก วันที่ 2)

วันหยุดปี 2020 (ยุโรปตะวันออก วันที่ 2)
วันหยุดปี 2020 (ยุโรปตะวันออก วันที่ 2)

ชื่อของ doodle: วันหยุดปี 2020 (ยุโรปตะวันออก วันที่ 2)
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Belarus, Russia, Serbia, Ukraine
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/holidays-2020-eastern-europe-day-2-6753651837108255-law.gif

วันหยุดปี 2020 (ยุโรปตะวันออก วันที่ 1)

วันหยุดปี 2020 (ยุโรปตะวันออก วันที่ 1)
วันหยุดปี 2020 (ยุโรปตะวันออก วันที่ 1)

ชื่อของ doodle: วันหยุดปี 2020 (ยุโรปตะวันออก วันที่ 1)
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Belarus, Greece, Russia, Serbia, Spain, Ukraine
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/holidays-2020-eastern-europe-day-1-6753651837108254-law.gif

วันแรกของการเปิดเทอมปี 2020 (สิงคโปร์)

วันแรกของการเปิดเทอมปี 2020 (สิงคโปร์)
วันแรกของการเปิดเทอมปี 2020 (สิงคโปร์)

ชื่อของ doodle: วันแรกของการเปิดเทอมปี 2020 (สิงคโปร์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/first-day-of-school-2020-singapore-6753651837108249-law.gif

วันหยุดปี 2019 (วันที่ 3)

วันหยุดปี 2019 (วันที่ 3)
วันหยุดปี 2019 (วันที่ 3)

ชื่อของ doodle: วันหยุดปี 2019 (วันที่ 3)
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.12.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/happy-holidays-2019-day-3-6753651837108238-law.gif

วันหยุดปี 2019 (วันที่ 2)

วันหยุดปี 2019 (วันที่ 2)
วันหยุดปี 2019 (วันที่ 2)

ชื่อของ doodle: วันหยุดปี 2019 (วันที่ 2)
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.12.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/happy-holidays-2019-day-2-6753651837108239-law.gif

วันหยุดปี 2019 (วันที่ 1)

วันหยุดปี 2019 (วันที่ 1)
วันหยุดปี 2019 (วันที่ 1)

ชื่อของ doodle: วันหยุดปี 2019 (วันที่ 1)
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.12.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/happy-holidays-2019-day-1-6753651837108240-law.gif

วันเกิดปีที่ 72 ของ Michel Berger

วันเกิดปีที่ 72 ของ Michel Berger
วันเกิดปีที่ 72 ของ Michel Berger

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 72 ของ Michel Berger
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.11.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Cuba, France, Germany, Greece, Israel, Serbia, Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/michel-bergers-72nd-birthday-6753651837108241.3-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 72 ของ Michel Berger”

Hangeul Day 2019

Hangeul Day 2019
Hangeul Day 2019

ชื่อของ doodle: Hangeul Day 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/hangul-day-2019-4837538895233024-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียปี 2019

วันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียปี 2019
วันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียปี 2019

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Indonesia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/indonesia-independence-day-2019-4948745295757312-law.gif