วันชาติเซอร์เบียปี 2018

วันชาติเซอร์เบียปี 2018
วันชาติเซอร์เบียปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติเซอร์เบียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Serbia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/serbia-national-day-2018-5950280016330752-law.gif

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018

Doodle Snow Games - วันที่ 1
โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018

ชื่อของ doodle: Doodle Snow Games – วันที่ 1
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.02.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-1-4597519198715904.2-l.png

อ่านเพิ่มเติม “โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018”

วันไวทังกิ (วันชาติของนิวซีแลนด์ปี 2018)

วันไวทังกิ (วันชาติของนิวซีแลนด์ปี 2018)
วันไวทังกิ (วันชาติของนิวซีแลนด์ปี 2018)

ชื่อของ doodle: วันไวทังกิ (วันชาติของนิวซีแลนด์ปี 2018)
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/waitangi-day-new-zealand-national-day-2018-6572399855140864-law.gif

วันชาติศรีลังกาปี 2018

วันชาติศรีลังกาปี 2018
วันชาติศรีลังกาปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติศรีลังกาปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Sri Lanka
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sri-lanka-national-day-2018-6344453324275712-law.gif

วันเกิดปีที่ 127 ของ Wilder Penfield

วันเกิดปีที่ 127 ของ Wilder Penfield
วันเกิดปีที่ 127 ของ Wilder Penfield

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 127 ของ Wilder Penfield
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Belarus, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Greece, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Russia, Singapore, Sweden, Taiwan, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/wilder-penfields-127th-birthday-6477703409565696.6-law.gif

วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein

วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein
วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.01.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sergei-eisensteins-120th-birthday-5380775741489152-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Teachers' Day 2018 (Thailand)
Teachers’ Day 2018 (Thailand)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2018 (Thailand)
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-thailand-5371240578547712-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Teachers' Day 2018 (Venezuela)
Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2018 (Venezuela)
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-venezuela-6453248402653184-law.gif

ครีษมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)

ครีษมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)
ครีษมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)

ชื่อของ doodle: ครีษมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Chile, New Zealand, Paraguay, Peru, South Africa, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/summer-solstice-2017-southern-hemisphere-5931696489758720-law.gif

ทักษิณายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)

ทักษิณายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)
ทักษิณายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)

ชื่อของ doodle: ทักษิณายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.12.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/winter-solstice-2017-northern-hemisphere-5368746536337408-law.gif