วันเกิดปีที่ 73 ของ Rosy Afsari

วันเกิดปีที่ 73 ของ Rosy Afsari
วันเกิดปีที่ 73 ของ Rosy Afsari

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 73 ของ Rosy Afsari
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.04.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/rosy-afsaris-73rd-birthday-6272953875431424.2-l.png

Mario Moreno “Cantinflas’” 107th Birthday

Mario Moreno
Mario Moreno “Cantinflas’” 107th Birthday

ชื่อของ doodle: Mario Moreno “Cantinflas’” 107th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.08.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bolivia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spain, Sweden, United States, Uruguay, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mario-moreno-cantinflas-98th-birthday-6187985518198784.2-law.gif

วันเกิดปีที่ 118 ของ James Wong Howe

วันเกิดปีที่ 118 ของ James Wong Howe
วันเกิดปีที่ 118 ของ James Wong Howe

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 118 ของ James Wong Howe
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.08.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Canada, Chile, Croatia, Greece, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Japan, New Zealand, Peru, Portugal, Russia, Serbia, Singapore, United Kingdom, United States, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/james-wong-howes-118th-birthday-4706169112231936.3-l.png

Celebrating Dolores del Río

Celebrating Dolores del Río
Celebrating Dolores del Río

ชื่อของ doodle: Celebrating Dolores del Río
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.08.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/dolores-del-rios-112th-birthday-4853579973132288.2-l.png

วันเกิดปีที่ 81 ของ Nutan

วันเกิดปีที่ 81 ของ Nutan
วันเกิดปีที่ 81 ของ Nutan

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 81 ของ Nutan
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh, India, Pakistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/nutans-81st-birthday-6316560456089600.2-l.png

วันเกิดปีที่ 125 ของ Mary Pickford

วันเกิดปีที่ 125 ของ Mary Pickford
วันเกิดปีที่ 125 ของ Mary Pickford

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 125 ของ Mary Pickford
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.04.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mary-pickfords-125th-birthday-5694947316465664-l.png

วันเกิดปีที่ 99 ของ Rodolfo Guzmán Huerta (El Santo)

วันเกิดปีที่ 99 ของ Rodolfo Guzmán Huerta (El Santo)
วันเกิดปีที่ 99 ของ Rodolfo Guzmán Huerta (El Santo)

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 99 ของ Rodolfo Guzmán Huerta (El Santo)
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.09.2016
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/rodolfo-guzman-huerta-el-santos-99th-birthday-5630362233339904-hp.jpg

37th Anniversary of The Neverending Story’s First Publishing

37th Anniversary of The Neverending Story's First Publishing
37th Anniversary of The Neverending Story’s First Publishing

ชื่อของ doodle: 37th Anniversary of The Neverending Story’s First Publishing
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.09.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Austria, Belarus, Canada, Chile, Colombia, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Peru, Portugal, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/37th-anniversary-of-the-neverending-storys-first-publishing-5663469401538560-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves

วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves
วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dercy-goncalvess-99th-birthday-5422470465060864-hp.jpg

Derçy Gonçalves’s 109th birthday

Derçy Gonçalves’s 109th birthday
Derçy Gonçalves’s 109th birthday

ชื่อของ doodle: Derçy Gonçalves’s 109th birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dercy-goncalvess-99th-birthday-5422470465060864-hp.jpg