วันเกิดปีที่ 123 ของ Eugénie Brazier

วันเกิดปีที่ 123 ของ Eugénie Brazier
วันเกิดปีที่ 123 ของ Eugénie Brazier

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 123 ของ Eugénie Brazier
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Chile, Croatia, France, Greece, Iceland, Ireland, Israel, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/eugenie-braziers-123rd-birthday-5918083129540608.5-l.png

วันเกิดปีที่ 85 ของ Maurice Sendak

วันเกิดปีที่ 85 ของ Maurice Sendak
วันเกิดปีที่ 85 ของ Maurice Sendak

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 85 ของ Maurice Sendak
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.06.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/maurice_sendaks_85th_birthday-1525005-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 85 ของ Maurice Sendak”

วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child

วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child
วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.08.2012
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/Julia_Child-2012-hp.jpg