วันชาติปากีสถานปี 2016

วันชาติปากีสถานปี 2016
วันชาติปากีสถานปี 2016

ชื่อของ doodle: วันชาติปากีสถานปี 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.08.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Pakistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/pakistan-national-day-2016-5753892606312448-hp.jpg

41st Anniversary of the discovery of the Mountain of the Butterflies

41st Anniversary of the discovery of the Mountain of the Butterflies
41st Anniversary of the discovery of the Mountain of the Butterflies

ชื่อของ doodle: 41st Anniversary of the discovery of the Mountain of the Butterflies
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.01.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Belarus, Chile, Colombia, Estonia, France, Greece, Iceland, Israel, Japan, Kenya, Latvia, Malaysia, Mexico, Peru, Serbia, Singapore, Slovenia, Ukraine
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/41st-anniversary-of-the-discovery-of-the-mountain-of-the-butterflies-5704071614824448.2-hp.jpg

วันกษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์ 2015

วันกษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์ 2015
วันกษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์ 2015

ชื่อของ doodle: วันกษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์ 2015
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.04.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Netherlands
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/netherlands-kings-day-2015-6261235238567936-hp.jpg

วันของเหล่าผู้ตาย (Day of the Dead) ปี 2013

วันของเหล่าผู้ตาย (Day of the Dead) ปี 2013
วันของเหล่าผู้ตาย (Day of the Dead) ปี 2013

ชื่อของ doodle: วันของเหล่าผู้ตาย (Day of the Dead) ปี 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.11.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/day-of-the-dead-2013-6205506188214272-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 160 ของ Leonardo Torres Quevedo

วันเกิดปีที่ 160 ของ Leonardo Torres Quevedo
วันเกิดปีที่ 160 ของ Leonardo Torres Quevedo

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 160 ของ Leonardo Torres Quevedo
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.12.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada, Spain
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/leonardo_torres_quevedos_160th_birthday-994005-hp.jpg

วันชาติแคนาดาปี 2012

วันชาติแคนาดาปี 2012
วันชาติแคนาดาปี 2012

ชื่อของ doodle: วันชาติแคนาดาปี 2012
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.07.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/Canada_Day-2012hp.jpg