P. Ramlee’s 88th Birthday

P. Ramlee’s 88th Birthday
P. Ramlee’s 88th Birthday

ชื่อของ doodle: P. Ramlee’s 88th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.03.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Malaysia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/p-ramlees-88th-birthday-5664804967546880.2-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 89 ของ Youssef Chahine

วันเกิดปีที่ 89 ของ Youssef Chahine
วันเกิดปีที่ 89 ของ Youssef Chahine

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 89 ของ Youssef Chahine
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.01.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/youssef-chahines-89th-birthday-5629941483831296-hp.jpg

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 110 ของ Yasujiro Ozu

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 110 ของ Yasujiro Ozu
วันครบรอบวันเกิดปีที่ 110 ของ Yasujiro Ozu

ชื่อของ doodle: วันครบรอบวันเกิดปีที่ 110 ของ Yasujiro Ozu
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.12.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/yasujiro-ozus-110th-birthday-6221760491945984-hp.jpg

วันครบวันเกิดปีที่ 77 ของ Agnieszka Osiecka (โปแลนด์)

วันครบวันเกิดปีที่ 77 ของ Agnieszka Osiecka (โปแลนด์)
วันครบวันเกิดปีที่ 77 ของ Agnieszka Osiecka (โปแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันครบวันเกิดปีที่ 77 ของ Agnieszka Osiecka (โปแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.10.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/agnieszka-osieckas-77th-birthday-poland-5707702298738688-hp.jpg

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 105 ของ Karolos Koun

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 105 ของ Karolos Koun
วันครบรอบวันเกิดปีที่ 105 ของ Karolos Koun

ชื่อของ doodle: วันครบรอบวันเกิดปีที่ 105 ของ Karolos Koun
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.09.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Cyprus, Greece
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/karolos_kouns_105th_birthday-2026005.4-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 77 ของ Theo Angelopoulos

วันเกิดปีที่ 77 ของ Theo Angelopoulos
วันเกิดปีที่ 77 ของ Theo Angelopoulos

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 77 ของ Theo Angelopoulos
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.04.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Greece
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/Theo_Angelopoulos-2012-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 92 ของ Federico Fellini (อิตาลี)

วันเกิดปีที่ 92 ของ Federico Fellini (อิตาลี)
วันเกิดปีที่ 92 ของ Federico Fellini (อิตาลี)

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 92 ของ Federico Fellini (อิตาลี)
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.01.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Italy
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/federico_fellini-2012-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 104 ของ Alfred Hitchcock

วันเกิดปีที่ 104 ของ Alfred Hitchcock
วันเกิดปีที่ 104 ของ Alfred Hitchcock

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 104 ของ Alfred Hitchcock
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.08.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/hitchcock.gif