วันเกิดปีที่ 93 ของ Rosalind Franklin

วันเกิดปีที่ 93 ของ Rosalind Franklin
วันเกิดปีที่ 93 ของ Rosalind Franklin

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 93 ของ Rosalind Franklin
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.07.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/rosalind_franklins_93rd_birthday-2002005.2-hp.jpg