ผัดไทย

Celebrating Pad Thai
ผัดไทย

ชื่อของ doodle: Celebrating Pad Thai
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.11.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: ผัดไทย
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-pad-thai-5712000859504640-l.png

อ่านเพิ่มเติม “ผัดไทย”

หมู่เกาะสิมิลัน

วันครบรอบ 34 ปีของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสิมิลัน

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 34 ปีของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.09.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: หมู่เกาะสิมิลัน
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/34th-anniversary-of-similan-islands-national-park-4857236808531968.3-hp.gif

เทศกาลไหว้พระจันทร์ปี 2014 (เวียดนาม)

เทศกาลไหว้พระจันทร์ปี 2014 (เวียดนาม)
เทศกาลไหว้พระจันทร์ปี 2014 (เวียดนาม)

ชื่อของ doodle: เทศกาลไหว้พระจันทร์ปี 2014 (เวียดนาม)
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.09.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/mid-autumn-festival-2014-vietnam-4892318167465984-hp.jpg

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 224 ของ William John Swainson

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 224 ของ William John Swainson
วันครบรอบวันเกิดปีที่ 224 ของ William John Swainson

ชื่อของ doodle: วันครบรอบวันเกิดปีที่ 224 ของ William John Swainson
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.10.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/william-john-swainsons-224th-birthday-5655612935372800-hp.jpg

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2013

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2013
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2013

ชื่อของ doodle: วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.04.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/earth_day_2013-1458005-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2013”

วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

เทศกาลสงกรานต์ 2013
วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

ชื่อของ doodle: เทศกาลสงกรานต์ 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/songkran_festival_2013-1504005-hp.jpg

วันครบรอบ 25 ของการเปิดสะพานเซโตะ

วันครบรอบ 25 ของการเปิดสะพานเซโตะ
วันครบรอบ 25 ของการเปิดสะพานเซโตะ

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 25 ของการเปิดสะพานเซโตะ
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.04.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/25th_anniversary_of_the_opening_of_the_great_seto_bridge-1404005-hp.jpg

วันครบรอบ 500 ปีแผนที่ Piri Reis

วันครบรอบ 500 ปีแผนที่ Piri Reis
วันครบรอบ 500 ปีแผนที่ Piri Reis

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 500 ปีแผนที่ Piri Reis
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.04.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Cyprus, Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/500th_anniversary_of_the_piri_reis_map-1696005-hp.jpg

เทศกาลโคมไฟ 2013

เทศกาลโคมไฟ 2013
เทศกาลโคมไฟ 2013

ชื่อของ doodle: เทศกาลโคมไฟ 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.02.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brunei, China, Hong Kong, Singapore, Taiwan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/lantern_festival_2013-1058005-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 83 ของ María Elena Walsh

วันเกิดปีที่ 83 ของ María Elena Walsh
วันเกิดปีที่ 83 ของ María Elena Walsh

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 83 ของ María Elena Walsh
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.02.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/mara_elena_walshs_83rd_birthday-1001006-hp.jpg