วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2019

วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2019
วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2019

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/martin-luther-king-jr-day-2019-5671880349450240-l.png

วันชาติกาตาร์ปี 2018

วันชาติกาตาร์ปี 2018
วันชาติกาตาร์ปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติกาตาร์ปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Qatar
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/qatar-national-day-2018-6736062268309504-law.gif

วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda

วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda
วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/145th-anniversary-of-lacerdas-elevator-opening-6116804085678080-l.png

วันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปี 2018

วันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปี 2018
วันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/united-arab-emirates-national-day-2018-5386922712104960-l.png

วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018

วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018
วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของลัตเวียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Latvia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/latvia-independence-day-2018-6669519668903936-law.gif

วันชาติออสเตรียปี 2018

วันชาติออสเตรียปี 2018
วันชาติออสเตรียปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติออสเตรียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/austria-national-day-2018-5308983148544000-l.png

วันเกิดปีที่ 230 ของ Mary Prince

วันเกิดปีที่ 230 ของ Mary Prince
วันเกิดปีที่ 230 ของ Mary Prince

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 230 ของ Mary Prince
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Austria, Chile, Germany, Ireland, Israel, Peru, Serbia, Slovenia, Switzerland, United Kingdom, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mary-princes-230th-birthday-6172639868485632-l.png

20 ปี Google

วันเกิดปีที่ 20 ของ Google
20 ปี Google

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 20 ของ Google
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.09.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: 20 ปี Google
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/googles-20th-birthday-6342583134453760.4-l.png

อ่านเพิ่มเติม “20 ปี Google”

วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2018

วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2018
วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fourth-of-july-2018-4787362994323456.2-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2018”

Philippines Independence Day 2018

Philippines Independence Day 2018
Philippines Independence Day 2018

ชื่อของ doodle: Philippines Independence Day 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Philippines
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/philippines-independence-day-2018-5435231162073088-l.png