วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon

วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon
วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alice-salomons-146th-birthday-4616594423545856-l.png

วันครบรอบ 177 ปีของโรงอุปรากร Semper

วันครบรอบ 177 ปีของโรงอุปรากร Semper
วันครบรอบ 177 ปีของโรงอุปรากร Semper

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 177 ปีของโรงอุปรากร Semper
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/177th-anniversary-of-semper-opera-house-5867591494008832-l.png

วันเกิดปีที่ 52 ของ Isidro Baldenegro López

วันเกิดปีที่ 52 ของ Isidro Baldenegro López
วันเกิดปีที่ 52 ของ Isidro Baldenegro López

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 52 ของ Isidro Baldenegro López
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/isidro-baldenegro-lopezs-52nd-birthday-4994632076230656.3-l.png

วันเฉลิมฉลอง George Peabody

วันเฉลิมฉลอง George Peabody
วันเฉลิมฉลอง George Peabody

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง George Peabody
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.03.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-george-peabody-4943849993535488-l.png

วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin

วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin
วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 180 ของ Sir William Henry Perkin
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.03.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png

Mauritius Independence Day 2018

Mauritius Independence Day 2018
Mauritius Independence Day 2018

ชื่อของ doodle: Mauritius Independence Day 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.03.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mauritius
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mauritius-national-day-2018-6299327847727104.6-law.gif

Celebrating May Ayim

Celebrating May Ayim
Celebrating May Ayim

ชื่อของ doodle: Celebrating May Ayim
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-may-ayim-6367294832771072-l.png

Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday

Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday
Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday

ชื่อของ doodle: Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Canada, Chile, Germany, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Israel, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, Taiwan, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paula-modersohn-beckers-142nd-birthday-6273696422428672-l.png

วันเฉลิมฉลองคาร์เตอร์ จี. วู้ดสัน

วันเฉลิมฉลองคาร์เตอร์ จี. วู้ดสัน
วันเฉลิมฉลองคาร์เตอร์ จี. วู้ดสัน

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองคาร์เตอร์ จี. วู้ดสัน
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.02.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-carter-g-woodson-5497139491766272-l.png

วันเกิดปีที่ 127 ของ Wilder Penfield

วันเกิดปีที่ 127 ของ Wilder Penfield
วันเกิดปีที่ 127 ของ Wilder Penfield

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 127 ของ Wilder Penfield
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Belarus, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Greece, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Russia, Singapore, Sweden, Taiwan, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/wilder-penfields-127th-birthday-6477703409565696.6-law.gif