วันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ปี 2019

วันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ปี 2019
วันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ปี 2019

ชื่อของ doodle: วันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.05.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Norway
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/norway-constitution-day-2019-6452508607119360-law.gif

วันเฉลิมฉลองยุคใหม่

วันเฉลิมฉลองยุคใหม่
วันเฉลิมฉลองยุคใหม่

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองยุคใหม่
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.05.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-the-new-era-5931727548579840-law.gif

วันสุดท้ายของยุคเฮเซ

วันสุดท้ายของยุคเฮเซ
วันสุดท้ายของยุคเฮเซ

ชื่อของ doodle: วันสุดท้ายของยุคเฮเซ
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.04.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/last-day-of-the-heisei-period-5932941306232832-law.gif

วันนักบุญจอร์จปี 2019

วันนักบุญจอร์จปี 2019
วันนักบุญจอร์จปี 2019

ชื่อของ doodle: วันนักบุญจอร์จปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.04.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/st-georges-day-2019-6234830302871552.2-l.png

วันเลือกตั้งของอินโดนีเซียปี 2019

วันเลือกตั้งของอินโดนีเซียปี 2019
วันเลือกตั้งของอินโดนีเซียปี 2019

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของอินโดนีเซียปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.04.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Indonesia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/indonesia-elections-2019-5911987744669696-l.png

วันรำลึกกษัตริย์ Hùng ปี 2019

วันรำลึกกษัตริย์ Hùng ปี 2019
วันรำลึกกษัตริย์ Hùng ปี 2019

ชื่อของ doodle: วันรำลึกกษัตริย์ Hùng ปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.04.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/hung-kings-commemoration-day-2019-5151976269545472.3-l.png

เวิลด์ไวด์เว็บ

วันครบรอบ 30 ปีของเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web)
เวิลด์ไวด์เว็บ

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 30 ปีของเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web)
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.03.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: เวิลด์ไวด์เว็บ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/30th-anniversary-of-the-world-wide-web-4871946884874240.5-law.gif

วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2019

วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2019
วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2019

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/martin-luther-king-jr-day-2019-5671880349450240-l.png

วันชาติกาตาร์ปี 2018

วันชาติกาตาร์ปี 2018
วันชาติกาตาร์ปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติกาตาร์ปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Qatar
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/qatar-national-day-2018-6736062268309504-law.gif

วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda

วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda
วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 145 ปีของการเปิดใช้ลิฟต์ Lacerda
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.12.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/145th-anniversary-of-lacerdas-elevator-opening-6116804085678080-l.png