วันเกิดปีที่ 230 ของ Mary Prince

วันเกิดปีที่ 230 ของ Mary Prince
วันเกิดปีที่ 230 ของ Mary Prince

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 230 ของ Mary Prince
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Austria, Chile, Germany, Ireland, Israel, Peru, Serbia, Slovenia, Switzerland, United Kingdom, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mary-princes-230th-birthday-6172639868485632-l.png

20 ปี Google

วันเกิดปีที่ 20 ของ Google
20 ปี Google

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 20 ของ Google
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.09.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: 20 ปี Google
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/googles-20th-birthday-6342583134453760.4-l.png

อ่านเพิ่มเติม “20 ปี Google”

วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2018

วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2018
วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fourth-of-july-2018-4787362994323456.2-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2018”

Philippines Independence Day 2018

Philippines Independence Day 2018
Philippines Independence Day 2018

ชื่อของ doodle: Philippines Independence Day 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Philippines
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/philippines-independence-day-2018-5435231162073088-l.png

ประวัติตุ๊กตาโนมในสวน

วันเฉลิมฉลองตุ๊กตาโนมในสวน
ประวัติตุ๊กตาโนมในสวน

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองตุ๊กตาโนมในสวน
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.06.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: ประวัติตุ๊กตาโนมในสวน
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-garden-gnomes-6194737877876736.5-l.png

อ่านเพิ่มเติม “ประวัติตุ๊กตาโนมในสวน”

วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy

วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy
วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 246 ของ Raja Ram Mohan Roy
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

Royal Wedding 2018

Royal Wedding 2018
Royal Wedding 2018

ชื่อของ doodle: Royal Wedding 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/royal-wedding-2018-5806028573638656.4-l.png

วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes

วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes
วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 129 ของ Alfonso Reyes
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.05.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alfonso-reyes-129th-birthday-5903769010176000-l.png

วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche

วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche
วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 115 ของ Maria Reiche
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.05.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-reiches-115th-birthday-6296766839259136-law.gif

วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon

วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon
วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 146 ของ Alice Salomon
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.04.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alice-salomons-146th-birthday-4616594423545856-l.png