วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 2)

วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 2)
วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 2)

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 2)
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/france-elections-2017-part-2-5723649079246848.3-l.png

วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 1)

วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 1)
วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 1)

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2017 (ตอนที่ 1)
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.04.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/france-elections-2017-part-1-5748902211878912.4-l.png

วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของฟินแลนด์ปี 2017

วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของฟินแลนด์ปี 2017
วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของฟินแลนด์ปี 2017

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของฟินแลนด์ปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.04.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Finland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/finland-municipal-elections-2017-6301478309330944-l.png

Bosnia and Herzegovina Elections 2016

Bosnia and Herzegovina Elections 2016
Bosnia and Herzegovina Elections 2016

ชื่อของ doodle: Bosnia and Herzegovina Elections 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.10.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bosnia & Herzegovina
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/bosnia-and-herzegovina-elections-2016-5087398141624320-hp.jpg

US Voter Registration Day Reminder

US Voter Registration Day Reminder
US Voter Registration Day Reminder

ชื่อของ doodle: US Voter Registration Day Reminder
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.09.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/us-voter-registration-day-reminder-5701453076234240-hp.gif

การเลือกตั้งของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2016

การเลือกตั้งของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2016
การเลือกตั้งของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2016

ชื่อของ doodle: การเลือกตั้งของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.05.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Dominican Republic
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dominican-republic-elections-2016-5689870048559104-hp.jpg

การเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ 2016

การเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ 2016
การเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ 2016

ชื่อของ doodle: การเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.05.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Philippines
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/philippines-elections-2016-5088517011013632-hp.jpg

วันสาธารณรัฐอินเดียปี 2015

วันสาธารณรัฐอินเดียปี 2015
วันสาธารณรัฐอินเดียปี 2015

ชื่อของ doodle: วันสาธารณรัฐอินเดียปี 2015
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.01.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/india-republic-day-2015-5071910073270272-hp.jpg

การเลือกตั้งนิวซีแลนด์ปี 2014

การเลือกตั้งนิวซีแลนด์ปี 2014
การเลือกตั้งนิวซีแลนด์ปี 2014

ชื่อของ doodle: การเลือกตั้งนิวซีแลนด์ปี 2014
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.09.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/new-zealand-elections-2014-6181991795916800.2-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 96 ของ Nelson Mandela

วันเกิดปีที่ 96 ของ Nelson Mandela
วันเกิดปีที่ 96 ของ Nelson Mandela

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 96 ของ Nelson Mandela
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.07.2014
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/nelson-mandelas-96th-birthday-6237483310252032-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 96 ของ Nelson Mandela”