เทศกาลสงกรานต์ปี 2019

เทศกาลสงกรานต์ปี 2019
วันสงกรานต์

ชื่อของ doodle: เทศกาลสงกรานต์ปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันสงกรานต์
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/songkran-6214628219551744-l.png

วันลอยกระทงปี 2017

วันลอยกระทงปี 2017
วันลอยกระทง

ชื่อของ doodle: วันลอยกระทงปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันลอยกระทง
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/loy-krathong-2017-5915871414321152.5-l.png

สุขสันต์วันสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ปี 2017
สุขสันต์วันสงกรานต์

ชื่อของ doodle: เทศกาลสงกรานต์ปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: สุขสันต์วันสงกรานต์
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/songkran-2017-4884058671677440-law.gif

เทศกาลสงกรานต์ 2016

เทศกาลสงกรานต์ 2016
วันสงกรานต์

ชื่อของ doodle: เทศกาลสงกรานต์ 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันสงกรานต์
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/songkran-festival-2016-5727044953440256-hp.jpg

เทศกาลโคมไฟปี 2016

เทศกาลโคมไฟปี 2016
เทศกาลโคมไฟปี 2016

ชื่อของ doodle: เทศกาลโคมไฟปี 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.02.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Ireland, Malaysia, Singapore, Taiwan, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/lantern-festival-2016-4824959689949184.2-hp.jpg

Lantern Festival 2016 (HK)

Lantern Festival 2016 (HK)
Lantern Festival 2016 (HK)

ชื่อของ doodle: Lantern Festival 2016 (HK)
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.02.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Hong Kong
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/lantern-festival-2016-hk-6238324839677952.2-hp.jpg

วันเด็กผู้หญิงปี 2015

วันเด็กผู้หญิงปี 2015
วันเด็กผู้หญิงปี 2015

ชื่อของ doodle: วันเด็กผู้หญิงปี 2015
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.03.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/girls-day-2015-4695272647032832-hp.gif

ผู้ชนะการประกวด Doodle forGoogle – ฮ่องกง

ผู้ชนะการประกวด Doodle forGoogle - ฮ่องกง
ผู้ชนะการประกวด Doodle forGoogle – ฮ่องกง

ชื่อของ doodle: ผู้ชนะการประกวด Doodle forGoogle – ฮ่องกง
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.07.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Hong Kong
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/doodle-for-google-winner-hong-kong-6255410503745536.4-hp.jpg

วันแรกของฤดูใบไม้ผลิปี 2014

วันแรกของฤดูใบไม้ผลิปี 2014
วันแรกของฤดูใบไม้ผลิปี 2014

ชื่อของ doodle: วันแรกของฤดูใบไม้ผลิปี 2014
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.03.2014
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/first-day-of-spring-2014-5086324449083392-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันแรกของฤดูใบไม้ผลิปี 2014”

วันชาติกาตาร์ 2013

วันชาติกาตาร์ 2013
วันชาติกาตาร์ 2013

ชื่อของ doodle: วันชาติกาตาร์ 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.12.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Qatar
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/qatar-national-day-2013-4568241032658944-hp.jpg