วันเกิดปีที่ 388 ของชาร์ล แปโร

วันเกิดปีที่ 388 ของชาร์ล แปโร
วันเกิดปีที่ 388 ของชาร์ล แปโร

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 388 ของชาร์ล แปโร
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.01.2016
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/charles-perraults-388th-birthday-5071286030041088-hp.jpg

เทพนิยายกริมม์

วันครบรอบ 200 ปีของเทพนิยาย Grimm
เทพนิยายกริมม์

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 200 ปีของเทพนิยาย Grimm
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.12.2012
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: เทพนิยายกริมม์
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/200th_anniversary_of_grimms_fairy_tales-986006-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “เทพนิยายกริมม์”