วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova

วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova
วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.02.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/lyubov-orlovas-117th-birthday-5661247453265920.2-l.png

วันเฉลิมฉลอง Mercedes Sosa

วันเฉลิมฉลอง Mercedes Sosa
วันเฉลิมฉลอง Mercedes Sosa

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Mercedes Sosa
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Greece, Iceland, Israel, Paraguay, Peru, Serbia, Sweden, Uruguay, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-mercedes-sosa-5177240911347712-l.png

Mario Moreno “Cantinflas’” 107th Birthday

Mario Moreno
Mario Moreno “Cantinflas’” 107th Birthday

ชื่อของ doodle: Mario Moreno “Cantinflas’” 107th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.08.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bolivia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spain, Sweden, United States, Uruguay, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mario-moreno-cantinflas-98th-birthday-6187985518198784.2-law.gif

Müzeyyen Senar’s 100th Birthday

Müzeyyen Senar’s 100th Birthday
Müzeyyen Senar’s 100th Birthday

ชื่อของ doodle: Müzeyyen Senar’s 100th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/muzeyyen-senars-100th-birthday-6189999589425152.2-l.png

วันเกิดปีที่ 70 ของ Etab

วันเกิดปีที่ 70 ของ Etab
วันเกิดปีที่ 70 ของ Etab

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 70 ของ Etab
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/etabs-70th-birthday-6195673719373824.2-l.png

วันเกิดปีที่ 100 ของ Pedro Infante

วันเกิดปีที่ 100 ของ Pedro Infante
วันเกิดปีที่ 100 ของ Pedro Infante

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Pedro Infante
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/pedro-infantes-100th-birthday-5127707764457472.4-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 100 ของ Pedro Infante”

วันเกิดปีที่ 90 ของ Sabah

วันเกิดปีที่ 90 ของ Sabah
วันเกิดปีที่ 90 ของ Sabah

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 90 ของ Sabah
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Australia, Bahrain, Belarus, Croatia, Cuba, Egypt, Iceland, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Lithuania, Morocco, New Zealand, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Sweden, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/sabahs-90th-birthday-5735084630999040-l.png

วันเกิดปีที่ 91 ของ Noor Jehan

วันเกิดปีที่ 91 ของ Noor Jehan
วันเกิดปีที่ 91 ของ Noor Jehan

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 91 ของ Noor Jehan
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.09.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Pakistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/noor-jehans-91st-birthday-6497688689311744.2-l.png

วันเกิดปีที่ 83 ของเอดูอาร์ด คิล

วันเกิดปีที่ 83 ของเอดูอาร์ด คิล
วันเกิดปีที่ 83 ของเอดูอาร์ด คิล

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 83 ของเอดูอาร์ด คิล
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.09.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/eduard-khils-83rd-birthday-4782497928839168.3-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 83 ของเอดูอาร์ด คิล”

วันเกิดปีที่ 80 ของ Hibari Misora

วันเกิดปีที่ 80 ของ Hibari Misora
วันเกิดปีที่ 80 ของ Hibari Misora

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 80 ของ Hibari Misora
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hibari-misoras-80th-birthday-5686226962087936-l.png