วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs

วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs
วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-earl-scruggs-5680695065182208.3-law.gif

P. Ramlee’s 88th Birthday

P. Ramlee’s 88th Birthday
P. Ramlee’s 88th Birthday

ชื่อของ doodle: P. Ramlee’s 88th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.03.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Malaysia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/p-ramlees-88th-birthday-5664804967546880.2-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 69 ของปาโก้ เดอ ลูเซีย

วันเกิดปีที่ 69 ของปาโก้ เดอ ลูเซีย
วันเกิดปีที่ 69 ของปาโก้ เดอ ลูเซีย

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 69 ของปาโก้ เดอ ลูเซีย
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.12.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Spain, Uruguay, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/paco-de-lucias-69th-birthday-5696789333147648-hp.gif

วันครบรอบ 100 ปีของเพลง “Pelo Telefone”

วันครบรอบ 100 ปีของเพลง
วันครบรอบ 100 ปีของเพลง “Pelo Telefone”

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 100 ปีของเพลง “Pelo Telefone”
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.11.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/100th-anniversary-of-pelo-telefone-6299225399754752-hp.gif

วันเกิดปีที่ 108 ของ Daeng Soetigna

วันเกิดปีที่ 108 ของ Daeng Soetigna
วันเกิดปีที่ 108 ของ Daeng Soetigna

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 108 ของ Daeng Soetigna
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.05.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Indonesia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/daeng-soetignas-108th-birthday-5181933908656128-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 96 ของรวี ศังกร

วันเกิดปีที่ 96 ของรวี ศังกร
วันเกิดปีที่ 96 ของรวี ศังกร

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 96 ของรวี ศังกร
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.04.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bulgaria, Greece, India, Indonesia, Ireland, Israel, Japan, Kazakhstan, Lithuania, Serbia, Singapore, Sweden, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/pandit-ravi-shankars-96th-birthday-6265541272535040-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 90 ของ Shoshana Damari

วันเกิดปีที่ 90 ของ Shoshana Damari
วันเกิดปีที่ 90 ของ Shoshana Damari

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 90 ของ Shoshana Damari
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.03.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Israel
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/soshana_damaris_90th_birthday_-1113005-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 123 ของ Evert Taube

วันเกิดปีที่ 123 ของ Evert Taube
วันเกิดปีที่ 123 ของ Evert Taube

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 123 ของ Evert Taube
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.03.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/evert_taubes_123rd_birthday-1107007.2-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 104 ของ Atahualpa Yupanqui

วันเกิดปีที่ 104 ของ Atahualpa Yupanqui
วันเกิดปีที่ 104 ของ Atahualpa Yupanqui

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 104 ของ Atahualpa Yupanqui
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.01.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/yupanqui12-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 200 ของ Franz Liszt

วันเกิดปีที่ 200 ของ Franz Liszt
วันเกิดปีที่ 200 ของ Franz Liszt

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 200 ของ Franz Liszt
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.10.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Luxembourg, Namibia, Romania, Switzerland, li
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/liszt11-hp.jpg