วันเริ่มฤดูกาลหน่อไม้ฝรั่ง 2015

วันเริ่มฤดูกาลหน่อไม้ฝรั่ง 2015
วันเริ่มฤดูกาลหน่อไม้ฝรั่ง 2015

ชื่อของ doodle: วันเริ่มฤดูกาลหน่อไม้ฝรั่ง 2015
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.04.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Germany, Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/start-of-asparagus-season-2015-5811638733111296-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child

วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child
วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Julia Child
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.08.2012
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/Julia_Child-2012-hp.jpg