วันครบรอบวันเกิดปีที่ 88 ของ Celia Cruz

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 88 ของ Celia Cruz
วันครบรอบวันเกิดปีที่ 88 ของ Celia Cruz

ชื่อของ doodle: วันครบรอบวันเกิดปีที่ 88 ของ Celia Cruz
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.10.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Belize, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spain, Trinidad & Tobago, United States, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/celia-cruzs-88th-birthday-5720827718795264-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 150 ของ Gustav Klimt

วันเกิดปีที่ 150 ของ Gustav Klimt
วันเกิดปีที่ 150 ของ Gustav Klimt

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 150 ของ Gustav Klimt
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.07.2012
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/klimt12-hp.jpg

วันประกาศอิสรภาพของแอลจีเรียปี 2012

วันประกาศอิสรภาพของแอลจีเรียปี 2012
วันประกาศอิสรภาพของแอลจีเรียปี 2012

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของแอลจีเรียปี 2012
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.07.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/algeria-12-hp.jpg

วันชาติสวีเดนปี 2012

วันชาติสวีเดนปี 2012
วันชาติสวีเดนปี 2012

ชื่อของ doodle: วันชาติสวีเดนปี 2012
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.06.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/swedennational12-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 166 ของ Peter Carl Fabergé

วันเกิดปีที่ 166 ของ Peter Carl Fabergé
วันเกิดปีที่ 166 ของ Peter Carl Fabergé

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 166 ของ Peter Carl Fabergé
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.05.2012
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/faberge12-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 138 ของ Howard Carter

วันเกิดปีที่ 138 ของ Howard Carter
วันเกิดปีที่ 138 ของ Howard Carter

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 138 ของ Howard Carter
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.05.2012
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/Howard_Carter-2012-hp.jpg

Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2011

Queen's Day เนเธอร์แลนด์ปี 2011
Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2011

ชื่อของ doodle: Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2011
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.04.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Netherlands
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/queensday11-hp.jpg

Brancusi

วันเกิดปีที่ 135 ของ Constantin Brancusi
Brancusi

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 135 ของ Constantin Brancusi
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.02.2011
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: Brancusi
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/brancusi11-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 183 ของ Jules Verne

วันเกิดปีที่ 183 ของ Jules Verne
วันเกิดปีที่ 183 ของ Jules Verne

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 183 ของ Jules Verne
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.02.2011
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/verne-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 183 ของ Jules Verne”

วันต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔

วันปีใหม่ 2011
วันต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔

ชื่อของ doodle: วันปีใหม่ 2011
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.01.2011
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/newyear11-hp.jpg