วันชาติรัสเซียปี 2017

วันชาติรัสเซียปี 2017
วันชาติรัสเซียปี 2017

ชื่อของ doodle: วันชาติรัสเซียปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/russia-national-day-2017-5076308387168256.3-law.gif

วันคุ้มครองโลก 2016

วันคุ้มครองโลก 2016
วันคุ้มครองโลก

ชื่อของ doodle: วันคุ้มครองโลก 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.04.2016
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันคุ้มครองโลก
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/earth-day-2016-5741289212477440.5-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 71 ของ Chico Mendes

วันเกิดปีที่ 71 ของ Chico Mendes
วันเกิดปีที่ 71 ของ Chico Mendes

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 71 ของ Chico Mendes
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.12.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/chico-mendes-71st-birthday-6167013453987840-hp.jpg

วันปลูกต้นไม้ปี 2015 (บราซิล)

วันปลูกต้นไม้ปี 2015 (บราซิล)
วันปลูกต้นไม้ปี 2015 (บราซิล)

ชื่อของ doodle: วันปลูกต้นไม้ปี 2015 (บราซิล)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.09.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/arbor-day-2015-brazil-5154560611975168-hp.gif

วันเกิดปีที่ 142 ของ Ichiyo Higuchi

วันเกิดปีที่ 142 ของ Ichiyo Higuchi
วันเกิดปีที่ 142 ของ Ichiyo Higuchi

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 142 ของ Ichiyo Higuchi
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.05.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/ichiyo-higuchis-142nd-birthday-5763386180632576-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 198 ของ Charlotte Brontë (เกิดในปี 1816)

วันเกิดปีที่ 198 ของ Charlotte Brontë (เกิดในปี 1816)
วันเกิดปีที่ 198 ของ Charlotte Brontë (เกิดในปี 1816)

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 198 ของ Charlotte Brontë (เกิดในปี 1816)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.04.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Australia, Bahrain, Egypt, Iraq, Ireland, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Lithuania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/charlotte-brontes-198th-birthday-born-1816-5743887029108736-hp.jpg

วันแรกของฤดูใบไม้ผลิปี 2014

วันแรกของฤดูใบไม้ผลิปี 2014
วันแรกของฤดูใบไม้ผลิปี 2014

ชื่อของ doodle: วันแรกของฤดูใบไม้ผลิปี 2014
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.03.2014
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/first-day-of-spring-2014-5086324449083392-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันแรกของฤดูใบไม้ผลิปี 2014”

วันชาติเซอร์เบียปี 2014

วันชาติเซอร์เบียปี 2014
วันชาติเซอร์เบียปี 2014

ชื่อของ doodle: วันชาติเซอร์เบียปี 2014
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.02.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Serbia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/serbia-national-day-5024708747591680-hp.png

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 141 ของ Haim Nachman Bialik (เกิดปี 1873)

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 141 ของ Haim Nachman Bialik (เกิดปี 1873)
วันครบรอบวันเกิดปีที่ 141 ของ Haim Nachman Bialik (เกิดปี 1873)

ชื่อของ doodle: วันครบรอบวันเกิดปีที่ 141 ของ Haim Nachman Bialik (เกิดปี 1873)
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.01.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Israel
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/haim-nachman-bialiks-141st-birthday-born-1873-5338700787482624-hp.jpg

เทศกาลส่งความสุขปี 2013 #1

เทศกาลส่งความสุขปี 2013 #1
เทศกาลส่งความสุขปี 2013 #1

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขปี 2013 #1
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.12.2013
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/holiday-series-2013-1-4826655121997824-hp.jpg