เทศกาลเด็กผู้หญิง (Hinamatsuri) ปี 2011

เทศกาลเด็กผู้หญิง (Hinamatsuri) ปี 2011
เทศกาลเด็กผู้หญิง (Hinamatsuri) ปี 2011

ชื่อของ doodle: เทศกาลเด็กผู้หญิง (Hinamatsuri) ปี 2011
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.03.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/girlsday11-hp.jpg

วันเด็กผู้หญิงปี 2010 – ญี่ปุ่น

วันเด็กผู้หญิงปี 2010 - ญี่ปุ่น
วันเด็กผู้หญิงปี 2010 – ญี่ปุ่น

ชื่อของ doodle: วันเด็กผู้หญิงปี 2010 – ญี่ปุ่น
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.03.2010
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2010/girls10-hp.gif