ล้อต๊อก

วันเกิดปีที่ 105 ของสวง ทรัพย์สำรวย
ล้อต๊อก

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 105 ของสวง ทรัพย์สำรวย “ล้อต๊อก”
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.04.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: ล้อต๊อก
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/sawong-lor-tok-supsamruays-105th-birthday-4877433739149312-l.png

Celebrating Molière

Celebrating Molière
Celebrating Molière

ชื่อของ doodle: Celebrating Molière
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.02.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-moliere-5990593867022336-l.png

อ่านเพิ่มเติม “Celebrating Molière”

Mario Moreno “Cantinflas’” 107th Birthday

Mario Moreno
Mario Moreno “Cantinflas’” 107th Birthday

ชื่อของ doodle: Mario Moreno “Cantinflas’” 107th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.08.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bolivia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spain, Sweden, United States, Uruguay, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mario-moreno-cantinflas-98th-birthday-6187985518198784.2-law.gif

วันขอบคุณพระเจ้าปี 2017

วันขอบคุณพระเจ้าปี 2017
วันขอบคุณพระเจ้าปี 2017

ชื่อของ doodle: วันขอบคุณพระเจ้าปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/thanksgiving-2017-6331169518911488.3-law.gif

40th Anniversary of Film “Office Romance”

40th Anniversary of Film
40th Anniversary of Film “Office Romance”

ชื่อของ doodle: 40th Anniversary of Film “Office Romance”
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia, Ukraine
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/104th-anniversary-of-film-office-romance-5759377905549312-law.gif

วันครบรอบ 43 ปีของภาพยนตร์เรื่อง “Ivan Vasilievich: Back to the Future”

วันครบรอบ 43 ปีของภาพยนตร์เรื่อง
วันครบรอบ 43 ปีของภาพยนตร์เรื่อง “Ivan Vasilievich: Back to the Future”

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 43 ปีของภาพยนตร์เรื่อง “Ivan Vasilievich: Back to the Future”
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.09.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Kazakhstan, Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/43rd-anniversary-of-the-film-ivan-vasilievich-back-to-the-future-5727370557259776-hp.png

วันเกิดปีที่ 104 ของ Irena Kwiatkowska

วันเกิดปีที่ 104 ของ Irena Kwiatkowska
วันเกิดปีที่ 104 ของ Irena Kwiatkowska

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 104 ของ Irena Kwiatkowska
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.09.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/irena-kwiatkowskas-104th-birthday-5194183289602048.2-hp.gif

วันเกิดปีที่ 92 ของ Fouad El-Mohandes

วันเกิดปีที่ 92 ของ Fouad El-Mohandes
วันเกิดปีที่ 92 ของ Fouad El-Mohandes

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 92 ของ Fouad El-Mohandes
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.09.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/fouad-el-mohandes-92nd-birthday-5721700031266816-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves

วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves
วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 99 ของ Derçy Gonçalves
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dercy-goncalvess-99th-birthday-5422470465060864-hp.jpg

Derçy Gonçalves’s 109th birthday

Derçy Gonçalves’s 109th birthday
Derçy Gonçalves’s 109th birthday

ชื่อของ doodle: Derçy Gonçalves’s 109th birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dercy-goncalvess-99th-birthday-5422470465060864-hp.jpg