วันครูปี 2011 – ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน

วันครูปี 2011 - ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน
วันครูปี 2011 – ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2011 – ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.09.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: China, Hong Kong, Poland, Taiwan, Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/Teachers_Day-2011-hp.jpg

เทศกาลดอกไม้ Medellin ปี 2011

เทศกาลดอกไม้ Medellin ปี 2011
เทศกาลดอกไม้ Medellin ปี 2011

ชื่อของ doodle: เทศกาลดอกไม้ Medellin ปี 2011
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.07.2011
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Colombia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2011/medellin11-hp.jpg

วันแม่ปี 2009

วันแม่ปี 2009
วันแม่ปี 2009

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2009
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.05.2009
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2009/mothersday09.gif

วันวาเลนไทน์ 2005

วันวาเลนไทน์ 2005
วันวาเลนไทน์ 2005

ชื่อของ doodle: วันวาเลนไทน์ 2005
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.02.2005
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2005/valentine05.gif

วันแม่ปี 2003

วันแม่ปี 2003
วันแม่ปี 2003

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.05.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/mothers_day03.gif