วันแห่งความรักของบราซิล (Dia dos Namorados) ปี 2018

วันแห่งความรักของบราซิล (Dia dos Namorados) ปี 2018
วันแห่งความรักของบราซิล (Dia dos Namorados) ปี 2018

ชื่อของ doodle: วันแห่งความรักของบราซิล (Dia dos Namorados) ปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.06.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dia-dos-namorados-2018-5894886078283776.3-l.png

เทศกาลฉีซี่ปี 2017

เทศกาลฉีซี่ปี 2017
เทศกาลฉีซี่ปี 2017

ชื่อของ doodle: เทศกาลฉีซี่ปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.08.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: China, Hong Kong, Taiwan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/qixi-festival-2017-5201712842276864.2-l.png

วันแห่งความรักของชาวยิวปี 2017

วันแห่งความรักของชาวยิวปี 2017
วันแห่งความรักของชาวยิวปี 2017

ชื่อของ doodle: วันแห่งความรักของชาวยิวปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.08.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Israel
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/tu-beav-2017-5027171813818368-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันแห่งความรักของชาวยิวปี 2017”

Dia dos Namorados 2017

Dia dos Namorados 2017
Dia dos Namorados 2017

ชื่อของ doodle: Dia dos Namorados 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/dia-dos-namorados-2017-5079587594698752-l.png

อ่านเพิ่มเติม “Dia dos Namorados 2017”

แด่ Be’Ab 2016

แด่ Be'Ab 2016
แด่ Be’Ab 2016

ชื่อของ doodle: แด่ Be’Ab 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.08.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Israel
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/to-beab-2016-5716084842823680-hp.gif

วันแห่งความรัก Dia Dos Namorados ปี 2016

วันแห่งความรัก Dia Dos Namorados ปี 2016
วันแห่งความรัก Dia Dos Namorados ปี 2016

ชื่อของ doodle: วันแห่งความรัก Dia Dos Namorados ปี 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.06.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dia-dos-namorados-2016-5725942405136384-hp.gif

วันแห่งความรัก

วันวาเลนไทน์ปี 2016
วันแห่งความรัก

ชื่อของ doodle: วันวาเลนไทน์ปี 2016
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.02.2016
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันแห่งความรัก
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/valentines-day-2016-5699846440747008-hp.gif

เทศกาลแห่งความรักของจีน/เกาหลี 2015

เทศกาลแห่งความรักของจีน/เกาหลี 2015
เทศกาลแห่งความรักของจีน/เกาหลี 2015

ชื่อของ doodle: เทศกาลแห่งความรักของจีน/เกาหลี 2015
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.08.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/chilseok-2015-5662020460347392-hp.png

วันแห่งความรักของชาวยิว (Tu B’Av) 2015

วันแห่งความรักของชาวยิว (Tu B'Av) 2015
วันแห่งความรักของชาวยิว (Tu B’Av) 2015

ชื่อของ doodle: วันแห่งความรักของชาวยิว (Tu B’Av) 2015
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.07.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Israel
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/tu-bav-2015-5651988540817408-hp.gif

วันวาเลนไทน์ 2014 (สหรัฐ)

วันวาเลนไทน์ 2014 (สหรัฐ)
วันวาเลนไทน์ 2014 (สหรัฐ)

ชื่อของ doodle: วันวาเลนไทน์ 2014 (สหรัฐ)
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.02.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/valentines-day-2014-us-5394711791534080.3-hp.jpg

อ่านเพิ่มเติม “วันวาเลนไทน์ 2014 (สหรัฐ)”