วันเกิดปีที่ 373 ของ Elena Cornaro Piscopia

วันเกิดปีที่ 373 ของ Elena Cornaro Piscopia
วันเกิดปีที่ 373 ของ Elena Cornaro Piscopia

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 373 ของ Elena Cornaro Piscopia
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.06.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Canada, Chile, Czechia, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Mexico, New Zealand, Peru, Russia, Singapore, Slovakia, Taiwan, United Kingdom, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/elena-cornaro-piscopias-373rd-birthday-5158686585520128-l.png

Mary G. Ross’ 110th Birthday

Mary G. Ross’ 110th Birthday
Mary G. Ross’ 110th Birthday

ชื่อของ doodle: Mary G. Ross’ 110th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.08.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mary-g-ross-110th-birthday-4781894964084736-l.png

วันเกิดปีที่ 372 ของ Gottfried Wilhelm Leibniz

วันเกิดปีที่ 372 ของ Gottfried Wilhelm Leibniz
วันเกิดปีที่ 372 ของ Gottfried Wilhelm Leibniz

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 372 ของ Gottfried Wilhelm Leibniz
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bulgaria, Chile, Czechia, France, Germany, India, Ireland, Latvia, Serbia, Singapore, Slovakia, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gottfried-wilhelm-leibnizs-372nd-birthday-4525892901535744-l.png

30th Anniversary of Pi Day!

30th Anniversary of Pi Day!
30th Anniversary of Pi Day!

ชื่อของ doodle: 30th Anniversary of Pi Day!
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.03.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/30th-anniversary-of-pi-day-6741047248945152.4-l.png

Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Teachers' Day 2018 (Thailand)
Teachers’ Day 2018 (Thailand)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2018 (Thailand)
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-thailand-5371240578547712-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Teachers' Day 2018 (Venezuela)
Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2018 (Venezuela)
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-venezuela-6453248402653184-law.gif

Hirotugu Akaike’s 90th Birthday

Hirotugu Akaike’s 90th Birthday
Hirotugu Akaike’s 90th Birthday

ชื่อของ doodle: Hirotugu Akaike’s 90th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Belarus, Chile, Cuba, Estonia, Greece, Iceland, India, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Portugal, Singapore, Sweden, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hirotugu-akaikes-90th-birthday-5767291382792192-l.png

Teachers’ Day 2017 (Bolivia)

Teachers' Day 2017 (Bolivia)
Teachers’ Day 2017 (Bolivia)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2017 (Bolivia)
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bolivia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-bolivia-6200315018739712-law.gif

Teachers’ Day 2017 (Malaysia)

Teachers' Day 2017 (Malaysia)
Teachers’ Day 2017 (Malaysia)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2017 (Malaysia)
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Malaysia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-malaysia-5394833899257856-law.gif

Teachers’ Day 2017 (South Korea, Mexico)

Teachers' Day 2017 (South Korea, Mexico)
Teachers’ Day 2017 (South Korea, Mexico)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2017 (South Korea, Mexico)
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico, South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-south-korea-mexico-4922739482689536-law.gif