วันรำลึกถึง Wanda Rutkiewicz

วันรำลึกถึง Wanda Rutkiewicz
วันรำลึกถึง Wanda Rutkiewicz

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึง Wanda Rutkiewicz
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Croatia, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland, Singapore, Slovenia, Switzerland, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-wanda-rutkiewicz-5349225185935360-l.png

วันเกิดปีที่ 79 ของ Harry Jerome

วันเกิดปีที่ 79 ของ Harry Jerome
วันเกิดปีที่ 79 ของ Harry Jerome

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 79 ของ Harry Jerome
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.09.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/harry-jeromes-79th-birthday-6592441762185216-l.png

วันเกิดปีที่ 80 ของ Junko Tabei

วันเกิดปีที่ 80 ของ Junko Tabei
วันเกิดปีที่ 80 ของ Junko Tabei

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 80 ของ Junko Tabei
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.09.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/junko-tabeis-80th-birthday-4915579445051392-law.gif

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 80 ของ Junko Tabei”

Rugby World Cup 2019 Opening Day

Rugby World Cup 2019 Opening Day
Rugby World Cup 2019 Opening Day

ชื่อของ doodle: Rugby World Cup 2019 Opening Day
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.09.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Belarus, Canada, China, Cuba, France, Ghana, Ireland, Italy, Japan, Singapore, South Africa, Taiwan, United Kingdom, United States, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/rugby-world-cup-2019-opening-day-6753651837108235-l.png

แพนอเมริกันเกมส์ปี 2019

แพนอเมริกันเกมส์ปี 2019
แพนอเมริกันเกมส์ปี 2019

ชื่อของ doodle: แพนอเมริกันเกมส์ปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.07.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/pan-american-games-2019-5739122751700992-l.png

วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2019

วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2019
วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2019

ชื่อของ doodle: วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.07.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/fourth-of-july-2019-6225363087654912.2-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2019”

ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 9

ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 - วันที่ 9
ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 9

ชื่อของ doodle: ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 9
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.06.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Cameroon, Ghana, Kenya, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/2019-womens-world-cup-day-9-5060645486067712-law.gif

ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 8

ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 - วันที่ 8
ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 8

ชื่อของ doodle: ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 8
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.06.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Ghana, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/2019-womens-world-cup-day-8-5676501853274112-law.gif

ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 7

ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 - วันที่ 7
ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 7

ชื่อของ doodle: ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 7
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.06.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Brazil, China, South Africa
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/2019-womens-world-cup-day-7-4893926431916032.2-law.gif

ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 6

ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 - วันที่ 6
ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 6

ชื่อของ doodle: ฟุตบอลโลกหญิงปี 2019 – วันที่ 6
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.06.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France, Germany, Ghana, Nigeria, Norway, Senegal, South Africa, South Korea, Spain, Tanzania, Uganda
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/2019-womens-world-cup-day-6-5696430367309824-law.gif